Nordmenn stoler på helsetjenesten

09.01.2015

9 av 10 nordmenn har tillit til viktige helseaktører som sykehus, apotek og leger. Uavhengig av bosted, kjønn og alder stoler nordmenn på helsetjenesten.

Bilde: Nordmenn stoler på helsetjenesten

Tallene kommer frem i en årlig undersøkelse TNS Gallup gjør for Apotekforeningen. Ser man på dem som har stor tillit, viser tallene at 59 prosent av befolkningen har stor tillit til sykehusene, 56 prosent har stor tillit til legene og 73 prosent har stor tillit til apotek (de som svarer 5 eller 6 på en skala til 6). Det er bare 3-5 prosent av oss som har liten tillit til noen av disse institusjonene.

- Jeg tolker disse resultatene som at folk generelt stoler på at de vil få den hjelpen de trenger fra helsetjenesten. De aller fleste har egne positive erfaringer, enten det er hos legen eller det er på apoteket, og dette gjenspeiles i en høy tillit, tror Per T. Lund i Apotekforeningen.

Det er svært små forskjeller når man ser på hvor folk bor, om det er menn eller kvinner, ung eller gammel.

- Det er positivt å se at nesten alle grupper av befolkningen har den sammen opplevelsen av helsetjenesten. Fremmedspråklige er like fornøyd som dem med norsk som morsmål. Unge har omtrent like høy tillit som eldre, og det spiller ingen rolle om du bor på landet eller i by, forteller Lund.

Undersøkelsen til TNS Gallup viser også at tilliten til helsetjenesten har vært veldig stabil over tid. Det er svært små endringer gjennom de siste ti årene, med et lite unntak for sykehusene. Tilliten til sykehus har økt noe de siste tre årene.

Kilde: Apotekforeningen.no.

Tilbake