Ny biologisk medisin til atopikere

15.02.2021

I februar i fjor fikk atopikere for første gang tilgang til biologisk legemiddel. Ett år etter har de fått enda ett i tablettform.

Bilde: Ny biologisk medisin til atopikere

Det nye biologiske legemiddelet heter Olumiant, og det er legemiddelselskapet Lilly som har produsert det. Til forskjell fra Dupixent, som er et biologisk legemiddel som inntas med sprøyter, kommer Olumiant i tablettform.

Hva er spesielt med legemiddelet Olumiant sammenlignet med Dupixent?

– I tillegg til at Olumiant har tablettformulering, tilhører dette legemiddelet den for oss hudleger nye kategorien JAK-hemmere. Det vil si at effektene av medisinene starter inni cellen i blodet, mens ved Dupixent skjer det i blodet utenfor cellene, forteller hudlege Claus Lutzow-Holm som driver hudlegepraksis i Oslo med fagnettstedet Huddoktoren.no.

Flere verktøy i kassen

Han forteller at han og andre hudleger når har fått flere verktøy i verktøykassen i behandlingen av de som er hardest rammet av atopisk eksem.

JAK-hemmere representerer en ny type sykdomsmodifiserende legemidler, og disse legemidlene går kort sagt ut på å hemme signalveier inne i cellene som igjen reduserer betennelsen.

Vant anbudet                                            

Indikasjonen for Olumiant er personer fra 18 år med moderat til alvorlig atopisk eksem, og i februar ble det klart at Olumiant vant årets anbud på biologiske legemidler mot atopisk eksem.

– Dupixent har vi brukt i ett år nå, og med ytterligere erfaringer fra EU, vet vi ganske godt hvordan den fungerer. Det er begrenset med bivirkninger, så vi er trygge på at pasienter kan stå på medisinen i lang tid. Naturlig nok vet vi ikke så mye om bruken av Olumiant i behandling av atopisk eksem, men vi vet likevel en del om den siden medisinen har vært brukt i behandling av revmatoid artritt i Norge siden 2017, og det foreligger jo god dokumentasjon i vitenskapelig litteratur. Olumiant har noe mer bivirkninger enn Dupixent, men de er behøver ikke av den grunn være alvorlig. Dessuten vil det være lettere å slutte med Olumiant, siden det en kommer piller som innebærer rask eliminering ut av kroppen. Kanskje det kan være et legemiddel som pasienten kan bruke litt til og fra, mens Dupixent er et legemiddel man kan bruke hele tiden?

Men det stemmer at Dupixent kan gi bivirkninger i øynene, ikke sant?

– Ja, 15-30 % som bruker Dupixent har opplevd bivirkninger i øyene.

Vanskelig nøtt å knekke

Det er hyggelig at det endelig er blitt flere behandlinger tilgjengelig for pasienter med atopisk eksem. Hvorfor har det tatt så lang tid?

– Min refleksjon rundt dette er at atopisk eksem har vært en vanskelig nøtt å knekke. Det har vært snakk om JAK-hemmere tidligere, men det har vært vanskelig å finne ut. Så det har vært en trang fødsel. Kanskje Dupixent er et bredere legemiddel- da det også er aktuelt mot astma, men Olumiant vil være et fint supplement. Og når vi nå også får Olumiant, vil vi få nye erfaringer som vil være nyttig for å kunne tilby flere pasienter god behandling, sier Lutzow-Holm.

Biotilsvarende legemidler

Det nye anbudet på de såkalte TNF-BIO-legemidlene som ble implementert 1. februar i år, berører ikke bare pasienter med atopisk eksem, men også pasienter med psoriasis, psoriasisartritt og hidradenitis suppurativa (HS). Endringene gjelder først og fremst nye biotilsvarende legemidler med virkestoffene adalimumab, etanercept og infliksimab.

I år som i fjor foreligger det to innkjøpsavtaler for medisiner til sykehusene. Den ene avtalen er for Helse Midt-Norge og Helse Vest og den andre for Helse Sør-Øst og Helse Nord. De to avtalene er helt like for diagnosene psoriasisartritt, hidradenitis suppurativa (HS), atopisk eksem og psoriasis.

Her kan du laste ned avtalene for TNF-BIO-legemidler 1. februar 2021:

Helse Midt-Norge og Helse Vest

Helse Sør-Øst og Helse Nord

Foto: iStock

Artikkelen er hentet fra Hud & Helse nr. 1 - 2021.

 

 

 

 

 

 

Tilbake