Ny blåreseptordning fra 3. mars 2008!

06.03.2008

Statens legemiddelverk har utviklet en ny blåreseptordning som gjør det enklere for lege, apotek og pasient å få oversikt over hvilke medisiner og sykdommer som gir rett til blå resept.

- Et ryddigere regelverk vil føre til mer rettferdig praksis, fordi pasientens rettigheter kommer tydeligere fram, sier avdelingsdirektør Elisabeth Bryn ved Statens Legemiddelverk på deres nettsted.

Blå resept sørger for at pasienter med alvorlig og langvarig sykdom får nødvendige medisiner uavhengig av egen lommebok. Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt den nye blåreseptforskriften som trotte i kraft 3. mars. Dette er den største strukturelle endringen av blåreseptordningen siden den ble opprettet i 1953, og hver eneste av de 12 millioner blåreseptene som ekspederes årlig vil bli berørt. Hensikten er å gjøre det tydeligere hvilken bruk av medisiner fellesskapet skal betale for.

Blå resept når du har rett til det
Det gamle regelverket har vært vanskelig for legen å finne fram i. Det har ført til at noen pasienter ikke har fått blå resept når de egentlig har hatt krav på det.

- For eksempel har det ikke kommet tydelig nok fram at pasienter som behandles for astma, også har rett til å få kortvarig kortisonbehandling på blå resept. En spørreskjemaundersøkelse om blåreseptordningen fra 2006 viste at bare halvparten av legene var klar over dette, sier Elisabeth Bryn.

Kontroller utført av NAV viser at andre har fått blå resept når de ikke skulle hatt det.

- En ordning som gjør det enklere for legen å følge regelverket, vil sikre at de pasientene som trenger det mest får dekket sine medisinutgifter, sier Elisabeth Bryn.

Nytt oppslagsverk
Refusjonslisten er det nye oppslagsverket for å finne ut om et legemiddel kan fås på blå resept. Pasienter har samme tilgang til opplysninger som lege, apotek og NAV og kan selv søke på sin sykdom eller medisin på www.legemiddelverket.no/refusjonslisten.

Tilbake