Ny generalsekretær i Norsk Psoriasisforbund

01.06.2007

1. juni 2007 ble Erik Nygaard ansatt som ny generalsekretær i Norsk Psoriasisforbund. Erik starter på kontoret medio august. Psoriatikeren møtte Erik til et intervju, slik at leserne kan bli litt bedre kjent med den nye generalsekretæren.

Erik Nygaard er 46 år og er født og oppvokst i Ålesund. Han flyttet til Oslo for mange år tilbake, og bor i dag på Oppsal sammen med samboer og tvillinger på 3 år.

Erik studerte jus ved Universitetet i Oslo. På starten av 90-tallet tok han en pause i studiene, for å jobbe med OL på Lillehammer. Dessverre ble denne pausen mye lenger enn tenkt, og da Erik ønsket å ta opp studiene igjen, var studiene endret slik at det var vanskelig å fortsette på det studiet han hadde hoppet av.

Hva med hobbyer?

-I ungdommen var hund min store hobby, forteller Erik. Etter at jeg flyttet til Oslo har jeg imidlertid ikke hatt hund. De siste årene har det naturlig nok blitt mye familie og barn. Når jeg har tid er jeg veldig glad i å lese. Jeg er også glad i turer i skog og mark, og gjerne med fiskestanga. Jeg har alltid vært opptatt av å holde meg i form, og trener derfor jevnlig på helsestudio.

Lang erfaring fra organisasjonslivet

Erik Nygaard har vært i organisasjonslivet hele sitt voksne liv, og trives meget godt med foreningsvirksomhet. Inngangen til Røde Kors var at Erik som ungdom hadde hund, og hadde målsetning om å trene opp hunden til lavinehund. Røde Kors hadde tilbud om førstehjelps- kurs, og så opplevde han at den gjengen han traff der var så hyggelig, at han ble med i hjelpekorpset. Det ble aldri noen lavinehund, men Erik hadde kommet inn i et miljø han skulle bli en del i mange år framover.

I 1983 flyttet han til Oslo for å studere. Etter kort tid ble han kontaktet med spørsmål om han ville undervise i førstehjelp og akuttmedisin for Oslo Røde Kors, og hadde denne jobben i 10 år på deltid. Han var da sanitetsbefal fra militæret og hadde gjennomgått instruktøropplæring i Røde Kors.

I 1992 begynte Erik i Norsk Folkehjelp som sanitetskonsulent og jobbet her spesielt med OL på Lillehammer i 1994. Arbeidet besto i å plukke ut og skolere de sanitetsmannskapene som skulle være på arenaene under konkurransene. Her arbeidet han i nært samarbeid med Lillehammer Olympiske Komitè. - Et veldig spennende og morsomt oppdrag, sier Erik. Etter OL brukte han mye tid på å bygge opp Norsk Folkehjelps sanitetsgrupper rundt om i Norge. Dette arbeidet ble avsluttet i mars 98.

Fra 1998 jobbet Erik som landssekretær for hjelpekorpset i Norges Røde Kors. Stillingen kan sammenlignes med en generalsekretær for hjelpekorpsvirksomheten i Røde Kors, med 18.000 medlemmer og rundt 12.000 operative mannskaper. Siden har han vært Seksjonsleder for redning og beredskap i Norge, før han i dag jobber som spesialrådgiver og myndighetskontakt i Norges Røde Kors. Arbeidet består i blant annet lobbying mot beslutningstakere i departementene, Stortinget og Regjeringen. Dette arbeidet har lært ham at det kreves langsiktig og målrettet arbeid for å hente ut noe fra Storting og departement. Han ser på denne erfaringen som en fordel i forhold til jobben som generalsekretær i Norsk Psoriasisforbund.

I hjelpekorpset finnes det en korpsånd som gjør at frivillige stiller opp på kort varsel til ulike oppdrag. Hva tror du er årsaken til dette engasjementet blant medlemmene?

- Jeg tror det er en kombinasjon av flere ting. For det første tror jeg de frivillige har et sterkt ønske om å redde liv og være til nytte, og bruke den opplæringen man har fått i Røde Kors. Samtidig er det sosiale viktig i Røde Kors, og man blir en sammensveiset gjeng og en god kameratflokk. Man treffes jevnlig gjennom møter blir godt kjent med hverandre.

Samtidig tror jeg medlemmene i Røde Kors er stolt av organisasjonen sin. Røde Kors er en gammel organisasjon, med et veldig klart mandat, og har en veldig viktig rolle i krig og konflikt. Røde Kors er i dag etablert som organisasjon i 185 land rundt om i verden.

Har pasientorganisasjon som Norsk Psoriasisforbund noe å lære av Røde Kors i forhold til den virksomheten som drives?

-Røde Kors har drevet veldig godt, og i en undersøkelse for noen år tilbake mente 92% at Norges Røde Kors gjør en god jobb. Hvis man har et godt renomè tror jeg det blir lettere å drive en organisasjon. I tillegg må de ansatte og de tillitsvalgte spille på lag, og dra i samme retning. Skal vi lykke med å spille på lag er rolleavklaringen veldig viktig. Man har klare roller som ansatt, og man har klare roller som tillitsvalgt. Man må ha tillit til hverandre og dra lasset sammen. Dette gjelder også for de ulike nivåene blant de tillitsvalgte.

Erik har psoriasis selv

Erik har psoriasis selv, og fikk diagnosen da han var ca. 25 år. Utslettet har begrenset seg til albuer, knær, legger, negler og hodebunn, og han har aldri følt denne sykdommen som en funksjonshemming som har hindret ham i å gjøre noe. - Sykdommen har mest vært et irritasjonsmoment ved at man hele tiden må pleie huden sin godt, hevder han.

Av behandlingsformer har Erik erfaring med diverse salver, kremer og linementer. Erik har også en datter med atopisk eksem.

Hva var bakgrunnen for at du søkte jobben?

- Jeg har vært veldig stabil i mine tidligere arbeidsforhold, og leser derfor aldri stillingsannonser. For et par måneder siden sluttet flere av de som begynte i Røde Kors samtidig med meg. Da begynte jeg også å tenke på om det hadde vært sunt for meg å skifte jobb. Da dukket denne annonsen opp, og jeg søkte da denne stillingen. I og med at jeg visste hva psoriasis og atopisk eksem er, var det kanskje enklere å bestemme seg for å søke.

Viktig å snu nedgangen i medlemstallet!

Hva har du med deg inn i din nye jobb som du opplever som viktig?

- Først og fremst at jeg har vært tillitsvalgt både innefor studentpolitikk og i Norges Røde Kors. Etter det har jeg vært ansatt i organisasjoner, og kjenner de ulike rollene godt, og har god innsikt i organisasjonsarbeid. Min erfaring med myndighetspåvirkning over mange år tror jeg også blir viktig. Jeg håper jeg kan tilføre organisasjonen noe på disse områdene. Uten å kjenne organisasjonen veldig godt, tror jeg det å få snudd nedgangen i medlemstallet blir svært viktig. Antallet medlemmer påvirker både slagkraft i forhold til myndigheter og media, og det påviker også hvor mye organisasjonen mottar i offentlig støtte.

Jeg tror vi må se på tiltak som andre organisasjoner har gjort i en lignende situasjon.

Åpen dør for ansatte og tillitsvalgte.

Eriks arbeidsform vil være at hans dør skal alltid være åpen, både for de ansatte og for de tillitsvalgte. Han vil også foreta en reiserunde rundt om i landet for å hilse på lokale tillitsvalget. Når dette blir er litt for tidlig å si noe om.

I tillegg til synkende medlemstall - Hvilke andre hovedutfordringer har NPF slik du ser det?

-Vi har en liten administrasjon, og bør ta siket på å øke de administrative ressursene. Røde Kors har hatt gode erfaringer med å bruke ressurspersoner. Mange medlemmer og andre kan tenke seg å gjøre en innsats for organisasjonen over en kortere periode. Det finnes helt sikket mange ressurspersoner blant Norsk Psoriasisforbunds medlemmer, det være seg journalister, jurister eller andre, som kunne tenke seg å gjøre en bestemt oppgave for organisasjonen. Vi er som sagt få ansatte og hvis vi kunne fått noen slike ressurspersoner til å hjelpe oss, så tror jeg hadde vært bra. Hvordan vi skal kommunisere dette ut til medlemmene vil jeg få komme tilbake til, men våre nettsider er en mulighet.
Gleder seg til å ta fatt!

Erik gleder seg til å ta fatt som generalsekretær, og ser på dette som en veldig spennende jobb. Norsk Psoriasisforbund er en veldig viktig organisasjon for de som har hudsykdommer.

Erik ønskes velkommen til Norsk Psoriasisforbund, og lykke til i jobben som generalsekretær!

Tilbake