Ny informasjonsplakat i apotek

22.05.2011

"Be fastlegen skrive ut liste over dine faste medisiner" var oppfordringen på en venteromsplakat fra Legemiddelverket og Den norske legeforening i 2009. Nå følger Apotekerforeningen og Legemiddelverket opp med medisinlisteplakat og informasjonslapp i apotekene.

Plakatene skal henges synlig i apotekene, og informasjonslapper deles ut til aktuelle kunder. En medisinliste gir trygghet, og forebygger feil og misforståelser.

Les mer og se plakatene i sin helhet på legemiddelverket.no.

Legemiddelverket oppfordrer videre om at pasienter melder om bivirkninger ved bruk av medisiner. Du kan melde fra direkte til Legemiddelverket ved å benytte meldeskjema på internett. Tidligere har bare helsepersonell kunnet melde bivirkninger. Du kan også melde bivirkninger på vegne av dine nærmeste.

Les mer om bivirkninger og logg inn til meldeskjema her.

Tilbake