Ny statsråd med ansvar for antidiskrimineringsarbeidet!

04.03.2008

Stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt ble i statsråd 29. februar utnevnt til ny barne- og likestillingsminister. Huitfeldt overtar dermed ansvaret for koordinering av politikken som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt å følge opp kampen mot diskriminering i arbeidslivet og arbeidet med ny antidiskrimineringslov.

Barne- og likestillingsministeren har blant annet ansvar for følgende oppgaver:

- Oppfølging av NOU 2005 : 8 Likeverd og tilgjengelighet (Syseutvalget)
- Forvaltningsansvar for diskrimineringsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, det vil si diskriminering i
arbeidslivet grunn av bl.a. funksjonshemming.
- Administrativt ansvar for sekretariatet for lovutvalget for en samlet diskrimineringslov.
- Koordinering av politikken overfor funksjonshemmede, herunder strategiplan for familier med
funksjonehemmede barn

Tilbake