Nye satser for frikort

09.01.2013

Beløpene som gir deg rett til frikort for helsetjenester økes med 60 kroner fra 1. januar 2013. Økningen gjelder begge frikortordningene.

Stortinget har bestemt at beløpet økes til 2.040 kroner for egenandelstak 1. For egenandelstak 2 økes beløpet til 2.620 kroner.

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Dette kalles for egenandelstaket. Når du viser frikort, slipper du å betale flere egenandeler for resten av kalenderåret.

To frikortordninger
Det finnes to frikortordninger, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. Du får frikort tak 1 i posten automatisk, frikort tak 2 må du søke om. Omkring 1,2 millioner innbyggere i Norge får frikort for helsetjenester. Det er Helsedirektoratets ytre etat, HELFO, som administrerer frikortordningene.

I egenandelstak 1 inngår godkjente egenandeler ved behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk, røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept. Du får frikortet automatisk i posten innen tre uker når du har betalt over egenandelstaket, som altså er 2.040 kroner i 2013.

I egenandelstak 2 inngår godkjente egenandeler ved behandling hos fysioterapeut, enkelte former for tannsykdommer, opphold ved offentlig godkjente opptreningsinstitusjoner, og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet HF. Denne frikortordningen er ikke automatisert. Det betyr at du må selv sende søknad til HELFO når du har betalt mer enn egenandelstaket, som er 2.620 kroner for 2013.

Minstebeløp for utbetaling
Frikortet sendes til din adresse og overskytende beløp som du har krav på, vil bli utbetalt til din konto. Stortinget har bestemt at fra 1. januar 2013 skal overskytende beløp som er mindre enn 100 kroner, ikke utbetales. Dersom du innen seks måneder får rett til ytterligere stønadsbeløp fra HELFO, og summen av beløpene utgjør minst 100 kroner, kan du kreve at beløpene slås sammen og utbetales under ett.

Egenandel på pasientreise øker fra 1. januar
Stortinget har bestemt at egenandelen du betaler ved pasientreise skal økes med 2,6 prosent fra 1. januar 2013. Nytt egenandelsbeløp er 133 kroner . Se informasjon på www.pasientreiser.no.

Fra 1. juli 2013 øker egenandelene du betaler ved behandling hos lege, psykolog, fysioterapi, poliklinikk, røntgen og laboratorietjenester med 2,6 prosent.

Mer informasjon:
Om egenandeler og frikort: www.helfo.no
Om pasientreiser: www.pasientreiser.no

Har du spørsmål om frikort, kan du også ringe Frikorttelefonen: 815 70 050.

(Kilde: HELFO - Helseøkonomiforvaltningen).

Tilbake