Økt åreforkalkning ved psoriasis

19.03.2015

Ny Studie konkluderer med at psoriasispasienter har økt risiko for å utvikle åreforkalkning og påfølgende hjerte- og karsykdom.

Bilde: Økt åreforkalkning ved psoriasis

Psoriasis skyldes en betennelsestilstand som kan gi utslett over store deler av kroppen. Betennelse er en av de grunnleggende mekanismene bak åreforkalkning, og flere studier indikerer at det både er en sammenheng mellom psoriasis og åreforkalkning, og at de to tilstandene kan skyldes felles betennelsesfaktorer.

Ved hjelp av ultralyd, undersøkte forskere i Oslo i en nylig utført studie halspulsårene til 62 pasienter med psoriasis. De sammenlignet plakkdannelsen med halspulsårene til 31 friske kontrollpersoner. Det viste seg at pasientene oftere hadde plakk, og at den gjennomsnittlige tykkelsen på de to innerste lagene i blodåreveggene (intima media-tykkelsen) var større enn hos kontrollpersonene. Dette gjaldt også etter at forskerne hadde justert analysene for forskjell i blodtrykk og kolesterolprofil mellom de to gruppene.

Økt nivå av cytokiner

Både mengden plakk og intima media-tykkelsen forteller noe om risikoen for framtidig hjerneslag og koronarsykdom. Nivåene av ulike betennelsesstoffer (cytokiner) er økt ved psoriasis, og en slik kronisk betennelsestilstand kan ligge til grunn for åreforkalkning hos disse pasientene.

Funnene fra studien "Økt subklinisk aterosklerose hos pasienter med kronisk plakkpsoriasis" ble publisert i det medisinske tidsskriftet Atherosclerosis i desember 2014. Førsteforfattere bak artikkelen er forsker og hudlege, Ellen Slevolden, og PhD-kandidat Kristin Evensen. Begge er ansatt ved Oslo Universitetssykehus, og tilknyttet Universitetet i Oslo.

Studien vil bli ytterligere omtalt i utgave nr. 2 - 2015 av Psoriasis- og eksemforbundets medlemsmagasin, Hud & Helse. Bladet sendes ut medio juni.

Les hele saken på nettstedet Unikard - "Hjerteblogg".

Tilbake