Økt hjerte- og karrisiko ved psoriasisartritt

12.08.2015

Forskere har funnet høyere forekomst av en rekke risikofaktorer for hjerte- og karsykdom blant personer med psoriasisartritt sammenlignet med den generelle befolkningen.

Bilde: Økt hjerte- og karrisiko ved psoriasisartritt

Forskerne har brukt data fra Den tredje Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag til å studere sammenhengen mellom psoriasisartritt og hjerte-karsykdom nærmere. I likhet med andre revmatiske lidelser viste studien at pasienter med psoriasisartritt har økt risiko for hjerte- og karsykdom, skriver nettstedet Unicard.

Av mer enn 50.000 deltakere i HUNT3 (2007–2008) fikk forskerne bekreftet at 338 hadde psoriasisartritt. Det var ingen forskjell i alder og kjønn mellom pasientene og resten av deltakerne. Kolesterolverdiene var ikke forskjellig i de to gruppene, verken for total-, LDL- eller HDL-kolesterol, mens triglyseridnivåene kun var høyere ved psoriasisartritt i analyser som ikke var justert for forskjeller i BMI. En høyere andel i pasientgruppa oppgav tidligere hjertekrampe og utblokking for koronarsykdom, men den totale sannsynligheten for å ha hatt hjerte- og karsykdom var ikke forskjellig mellom gruppene. Forekomsten av diabetes var også lik.

Imidlertid hadde deltakerne med psoriasisleddgikk ikke uventet høyere nivåer av betennelsesmarkøren C-reaktivt protein enn kontrollgruppa. Det var en høyere andel røykere i psoriasisartrittgruppa, mens andelen som hadde høyt fysisk aktivitetsnivå var lavere. I tillegg var det høyere forekomst av høyt blodtrykk og fedme. Psoriasisleddgikt var dessuten forbundet med høyere BMI, høyere midjemål og høyere diastolisk blodtrykk.

Studien støtter dermed teorier som hevder at den økte risikoen for hjerte- og karsykdom ved psoriasisartritt henger sammen med økt forekomst av tradisjonelle risikofaktorer som røyking, høyt blodtrykk og fedme i denne pasientgruppa. I tillegg kan det tenkes at den kroniske betennelsestilstanden ved sykdommen bidrar til økt risiko for åreforkalkning og påfølgende hjerte- og karsykdom.

Forskerne regnet også ut risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom i løpet av de nærmeste 10 årene, basert på en mye brukt formel som inkluderer alder, kjønn, røyking, systolisk blodtrykk og kolesterolverdier. Risikoen viste seg å være lav, og analysene viste ingen forskjell i risikoen for pasienter med versus uten psoriasisartritt.

Førsteforfatter bak studien er Agnete Malm Gulati, lege i spesialisering ved Revmatologisk avdeling på St. Olavs Hospital i Trondheim og PhD-stipendiat ved Institutt for nevromedisin ved Det medisinske fakultet ved NTNU.

Kilde: unikard.org

Tilbake