Økt støtte til organisasjonene

06.06.2014

Regjeringen øker støtten til funksjonshemmedes organisasjoner med seks millioner kroner i Revidert Statsbudsjett for 2014.

- Vi er fornøyde med at regjeringen har kommet oss i møte på dette punktet, sier generalsekretær Liv Arum i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

FFO la inn et krav til regjeringen om en økning på 10 millioner til revidert budsjett. På grunn av manglende prisjustering og at en regelverksendring i tilskuddsordningen fører til at flere organisasjoner skal inn i tilskuddsordningen, er det behov for en økning på 50 millioner kroner totalt.

- Her har regjeringen lyttet til funksjonshemmedes organisasjoner, og vi ser nå fram til en økning ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 2015, sier FFOs generalsekretær.

Psoriasis- og eksemforbundet har, i samarbeid med de øvrige pasientorganisasjonene, arbeidet aktivt under FFO-paraplyen for å øke de statlige driftsbevilgningene.

Les hele saken på FFO.no.

Tilbake