Ønsker du å kontakte en likeperson?

27.11.2013

I PEFs likepersonsfilm får du vite mer om hva en likeperson kan tilby til deg som har psoriasis, atopisk eksem eller psoriasisartritt.

Likepersonsfilmen er publisert i seksjonen «Om PEF» under punktet «Likepersoner». Filmen finner du på: www.pefnorge.no/likemenn.

Formålet med likepersonsfilmen er å formidle brukererfaringer mellom mennesker i samme livssituasjon. Sentrale temaer er mestring, livskvalitet og problemløsning.

Erfaren likeperson
I filmen blir du nærmere kjent med Kenneth Waksvik (43) fra Skien. Han er en erfaren likeperson i Psoriasis- og eksemforbundet, og er åpen om sine erfaringer med psoriasis og psoriasisartritt. Etter flere år med kronisk sykdom, har han ved hjelp av riktige grep funnet en god balanse i sin hverdag:

- Psoriasis er lett påvirkelig av stress. Det å finne en balanse med tilrettelegging av jobb, riktige medisiner og å være aktiv i en pasientorganisasjon, har vært det riktige for meg. Nå har jeg det veldig bra, sier Kenneth i filmen.

Viktig å få diagnose
Også Trine Knudtzon (54) har vært likeperson i en årrekke. Hun har også vært likepersonskoordinator i PEF. – For meg var det faktisk en befrielse å få diagnosen psoriasisartritt. Da fikk jeg en knagg å henge sykdommen min på. Jeg hadde gått i lang tid og lurt på hvorfor jeg var så trett, hvorfor jeg hadde så mye smerter, og hvorfor jeg ikke klarte å fungere på jobb, sier Trine.

Kenneth Waksvik og Trine Knudtzon stiller opp i PEFs likepersonsfilm, sammen med Siw Edquist Hansen, som forteller om sine erfaringer som mor til to barn med atopisk eksem.

En god lytter
Trine Knudtzon forteller at det å være likeperson innebærer at man er en god lytter, og at man klarer å forstå hvilken fase den andre personen er i. - Når jeg møter en annen person som har psoriasisartritt, så forsøker jeg å være ærlig. Jeg forklarer personen litt om mine egne opplevelser, og noen av mine fallgruver, slik at vedkommende gjerne slipper å gå i disse, sier hun.

Trine oppfordrer deg som er rammet av en kronisk sykdom ikke å la sykdommen ta hånd om deg, men at det er du som tar hånd om sykdommen.

Vi håper du tar deg tid til å se filmen!

Hva er en likeperson?
Alle som rammes av en kronisk sykdom vil ha behov for hjelp og støtte. Behovet kan være stort i startfasen fordi den nye livssituasjonen kan være vanskelig å håndtere, og mange spørsmål trenger svar. PEF mener at den beste støtten gis av en person som har samme sykdom som en selv, og som har klart å komme videre i livet og har lært seg å leve med sykdommen.

De som har vært igjennom noe av det samme som deg, er det vi kaller likepersoner. Likepersoner ble tidligere kalt likemenn - men benevnelsen ble endret av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUF-dir) i 2013.

 Oversikt over likepersoner i Psoriasis- og eksemforbundet er inndelt etter diagnoser. Du finner denne ved å velge "Om PEF" og likepersoner i menyen til venstre (se bilde).

Tilbake