Ønsker flere helsetjenester i apotekene

26.04.2016

84 prosent av de spurte mener apotekene gir gode råd om legemidler og hvordan de skal brukes. 6 av 10 ønsker flere tilbud om helsetjenester fra apotekene.

Bilde: Ønsker flere helsetjenester i apotekene

Hele 94 prosent av de eldste, over 75 år, er enige i at de får gode råd om legemidlene sine. – Rådgivning om legemidler er noe av det viktigste vi driver med i apotek. Derfor er det veldig positivt at en stor majoritet av kundene våre opplever at de faktisk får gode råd, sier adm. dir. Per T. Lund i Apotekforeningen i en pressemelding.

– Når vi i tillegg vet at det er den eldre delen av befolkningen som bruker mest legemidler, er det ekstra gledelig at det er disse kundene som er mest fornøyd.

Halvparten av de spurte er enig i at de får gode råd i apotek om helsen sin og hvordan de skal ta vare på helsen.

– Helseråd er en naturlig del av dialogen med kundene i apotek, men det er riktig legemiddelbruk som er viktigst. At annenhver kunde synes de får gode råd om helsen også, er en bekreftelse på at apotekene har en viktig funksjon som lavterskel helsetjeneste, mener Lund.

Flertallet vil ha flere helsetjenester

6 av 10 spurte ønsker seg flere helsetjenester i apotekene, viser TNS Gallups helsepolitiske barometer.

­– Flere helsetjenester i apotek betyr enklere tilgang til helsehjelp uten timeavtale og lang ventetid. At et klart flertall ønsker seg flere helsetjenester i apotekene, bør også være et tydelig signal til helsepolitikerne, når de skal utforme fremtidens helsetjenester. Det er et ubrukt potensiale i apotek til å påta seg flere helserelaterte oppgaver, og folk er klare for det, konkluderer Per T. Lund.

Apotekene har denne våren begynt å gi strukturert veiledning til astma- og kolspasienter om hvordan de skal bruke inhalasjonsmedisinen sin. – Etter at mer enn 10 000 hittil har fått veiledning, er tilbakemeldingene veldig positive. Inntrykket er at en stor del av pasientene har nytte av denne typen helsetjeneste i apoteket, sier Lund. Han forteller videre at apotekbransjen også jobber med å utvikle en ny helsetjeneste til pasienter som begynner med en ny livslang legemiddelbehandling, kalt Medisinstart.

Vil ha helsesjekk og vaksiner i apotek

Undersøkelsen viser at det viktigste tilbudet i apotek bør være knyttet til hvordan legemidler skal brukes riktig.

– Et flertall av befolkningen er klare for å ta i bruk apotekene på nye måter. Det er interessant at 1/3 av de spurte mener man bør kunne få satt influensavaksinen i apotek. Vi vet fra andre land at et slikt tilbud med enklere tilgang til vaksinering, fører til at flere i risikogruppene får tatt vaksinen. Kanskje burde myndighetene vurdere å innføre en slik ordning her i landet også, avslutter Lund.

Tilbake