Opplysningskampanje om PsA

09.02.2018

I en undersøkelse blant folk med psoriasisartritt viser svarene at nesten halvparten av dem vurderer sykdommen sin som alvorlig.

Bilde: Opplysningskampanje om PsA

Psoriasis- og eksemforbundet smarbeider med NetHealth, Norsk Revmatikerforbund (NRF), Spondyloartrittforbundet (Spafo) og Novartis om en nettbasert opplysningskampanje som retter seg til deg med psoriasisartritt (PsA) eller med symptomer som stemmer overens med diagnosen. 

Her er noen av funnene:

  • Nesten 50 % av respondentene med psoriasisartritt vurderer sykdommen sin som alvorlig?
  • Svært mange av respondentene med psoriasisartritt vurderer smerte og trøtthet som det største problemet i hverdagen?
  • Nesten 25 % av respondentene med smerte og leddplager venter mellom 1 – 3 år før de snakker med legen sin om det?
  • Nesten 80 % av respondentene med leddplager har gått til flere leger for å få hjelp med leddplagene sine?
  • Nesten 1/3 av respondentene med leddplager måtte vente i mellom 1 – 4 år fra første legebesøk til de fikk diagnosen psoriasisartritt?
  • Nesten 47 % av respondentene med leddplager hadde dårlig eller svært dårlig erfaring med helsevesenet før de fikk diagnosen psoriasisartritt?

Undersøkelsen pågår fortsatt, og du er velkommen til å delta. Da hjelper du oss å få enda mer kunnskap om å leve med diagnosen psoriasisartritt. Det er ikke bare de som har psoriasisartritt som kan delta i undersøkelsen, men også pårørende, helsepersonell og andre generelt interesserte kan ha stor nytte av kampanjen. 

Klikk deg inn her for å svare på spørsmålene 

Alle tekster er kvalitetssikret av Hilde Berner Hammer, PhD, revmatolog ved Diakonhjemmet sykehus, Oslo.

Å leve med PsA

Lise (32) har levd med den revmatiske sykdommen psoriasisartritt (PsA) i fem år. I filmen nedenfor forteller hun hvordan det var å bli syk som nybakt småbarnsmor, og om hva hun gjør for å leve best mulig med sykdommen. 

Tilbake