PEFs jubileumshefte

01.04.2022

I Psoriasis- og eksemforbundets jubileumshefte kan du lese om våre seire, utfordringer og de som har stått på for hudsykdommer og psoriasisartritt i disse 60 årene.

Bilde: PEFs jubileumshefte

I forbindelse med 60-årsjubileet har Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) laget et eget jubileumshefte. Det sendes ut sammen med Hud & Helse nr. 1 - 2022 nå i begynnelsen av april.

Jubileumsheftet inneholder artikler om PEFs historie, bilder, hilsener og flere tillitsvalgte forteller om hvorfor de valgte å engasjere seg i PEF.

«Mange har fått gode råd, gode veiledninger fra tillitsvalgte og administrasjonene
opp gjennom årene. Dette med å gi videre det en har lært, være seg informasjon om drift eller råd om behandlingsformer, er nok noe av det viktigste alle kan bidra med», skriver forbundsleder Tord Johansen i heftet.
 
I jubileumsheftet tar vi oss tid til å se på hva vi har oppnådd, og generalsekretær Mari Øvergaard nevner noen av våre suksesshistorier. Hun understreker blant annet at PEF bidro sterkt til at ordningen med behandlingsreiser ble etablert.
 
«Mens tilbudet som klimabehandling er blitt betydelig redusert, og også fjernet helt, i flere av de andre nordiske landene, har norske pasienter beholdt tilbudet. Det har PEF vært med på å få til!», påpeker hun.
 
 
 

 

Tilbake