PEFs landsmøte åpnet

16.10.2015

Fredag 16. oktober åpnet Psoriasis- og eksemforbundets landsmøte. 120 tillitsvalgte og gjester er i helgen samlet på Gardermoen.

Bilde: PEFs landsmøte åpnet

Landsmøtet åpnet presis kl. 17.00 med et kulturelt innslag fra et lokalt treblåseensemble. Deretter talte forbundsleder Ragnar Akre-Aas til forsamlingen. Ha la vekt på hvilket arbeid organisasjonen har gjort i inneværende periode, samt hvilket hovedfokus forbundet planlegger for de kommende tre årene.

Varaordfører Eli Stensby i Ullensaker kommune hilste deretter til landsmøtet, før hudlege Ellen Slevolden fortalte om sin forskning knyttet til psoriasis og følgesykdommer. Studien ble tildelt forskningsmidler i anledning landsmøtet i 2009, og resultatene viser en økt risiko for åreforkalkning hos psoriasispasienter.

Også medlem i Stortingets Helse- og omsorgskomite, Tone Wilhelmsen Trøen (H) deltok under åpningen. Hun ga et helsepolitisk innspill med utgangspunkt i Folkehelsemeldingen, Primærhelsemeldingen og Legemiddelmeldingen.

Deretter ble det utdelt forskningsstipend til 3 hudleger og velfortjent Hederspris til hele syv kandidater. Til slutt hilste samarbeidspartnere fra Pfizer, Abbvie og Novartis også de tilitsvalgte.

Psoriasis- og eksemforbundets Hederspris 2015

Solgunn Larsen
Lillian Olafsen
Vidar Osvald Haugen
Viggo Johnsen
Birger Angelsen
Svein Kvalevåg

Solgunn Larsen ble av PEF Møre og Romsdal foreslått på bakgrunn av sitt aktive engasjement fra starten av PEF Sunnmøre i 1974. I mer enn 40 år har hun vært en person som har vært en skikkelig inspirasjon for oss alle. Hun har hatt verv som leder i PEF Sunnmøre i mange år, videre også som fylkeseder i PEF Møre og Romsdal, samt flere oppgaver både lokalt, fylkesmessig og sentralt i PEF Norge. Det har alltid vært en positiv innstilling hos henne hva angår vårt forbund. Det kan sies så mye positivt om henne, men vi er overbevist om at også dere har godt kjennskap til hennes entusiasme og ønske om en sterk og nyttig organisasjon for alle som har en kronisk hudlidelse.

Lillian Olafsen: PEF Oslo ønsker å hedre en engasjert dame som har vært med oss i snart 30 år, dette er en dame som fortjener å bli hedret. Hun har gitt mye av seg selv i løpet av disse 30 årene, hun har sittet i styret i Oslo som sekretær og styremedlem, hun har vært i sentralstyret og hun er en ildsjel innenfor atopikerutvalget. Hun er med på hudskolene på Villa Derma. Hun er en dyktig foredragsholder innenfor atopisk eksem. Takket være henne har det kommet frem masse nyttig for atopikere. Hun jobbet også frivillig på kontoret en stund. Til tross for sykdom ønsker hun fortsatt å være aktiv i PEF. Vi vil takke Lillian Olafsen for alt hun har gjort for Oslo og forbundet.

Vidar O. Haugen: Ikke lenge etter at Vidar var på sitt første medlemsmøte i 1990 ble han valgt som vara til styret, et verv han hadde i 2 år, i 1991 og 1992. I 1993 fungerte et arbeidende styre, da det ikke var noen klare lederkandidater. Året etter tok Vidar utfordringen og ble valgt til leder i Telemark Psoriasisforening i februar 1994, et verv han har hatt hele tiden siden den gang for 20 år siden. Vidar er en godt likt og høyt respektert leder i Psoriasis- og eksemforbundet Telemark. Med sitt alltid gode humør, sin store arbeidskapasitet, sine diplomatiske evner, og ikke minst sin ukuelige optimisme har han ledet foreningen frem til det den er i dag, en livskraftig forening i medgang med godt besøkte medlemsmøter.

Vidar ble rammet av alvorlig sykdom høsten 2013, men for han var det likevel aldri noe alternativ å trappe ned på engasjementet for det som i mange år har vært hans hjertesak, arbeidet for å bedre psoriatikernes liv og hverdag. Vidar kjempet seg tilbake og ble på siste årsmøte på nytt valgt til leder, og er nå inne i sitt 21. år som øverste tillitsvalgt i Psoriasis- og eksemforbundet Telemark. Vidar skal ha mye av æren for at Psoriasis- og eksemforbundet Telemark er en forening det blir lagt merke til, både lokalt og sentralt. Vidar setter aldri seg selv i første rekke og gjennom sitt omfattende nettverk både i og utenfor forbundet taler han psoriatikernes sak i alle sammenhenger.

Viggo Johnsen: Det var Viggo som fikk i gang lokallaget i Mosjøen. Der søkte han Ekstrastiftelsen og fikk i gang lysbehandling i Vefsn. Han ble valgt som nestleder i sentralstyret men fungerte som leder i lengre tid da den valgte lederen var syk. Viggo har lang, tro og entusiastisk tjeneste for NPF og PEF.  Han har hele tiden vært en god motivator, med et brennende engasjement som sier at ingenting er umulig.

Birger Angelsen het den unge mannen fra Plurdalen ved Mo i Rana som viste sin interesse for psoriasissaken. Det var tidlig på 80-tallet vi som var der fra før i Psoriasisforbundet møtte han. En sjarmerende kar med svært gode danseføtter. I tillegg hadde han masse kunnskaper Fra Posten, for der var han tillitsvalgt. Ganske snart markerte han seg ved å overta ledervervet i lokallaget i Mo i Rana hvor han og Lorentz Risan vekslet med å være leder og nestleder med 2 års mellomrom i flere år. Det skjedde ikke at han kom uforberedt til møtene i fylkeslagene, der fikk vi bryne nesen på ham for han var kunnskapsrik. Da ledervervet sto ledig i fylkeslaget var det naturlig at Birger var den som overtok. Ikke nok med det, men fylkeslaget flyttet etter hvert til Mo i Rana. Etter hver fikk han verv i landsstyret og så i sentralstyret. Hans energi i PEF  står det respekt av. Birger har lang, tro og entusiastisk tjeneste for NPF og PEF.  Han har hele tiden vært en god motivator, med et brennende engasjement som sier at ingenting er umulig.

Svein Kvalevåg fortjener Hederpris for sitt arbeid i PEF. Han har vært med i foreningen siden 80 tallet. Hatt ulike posisjoner i styret og lokalmiljøet. Fylkesmessig og lokalt. Kvalevåg startet med bingo for å få midler til til driften som kommer medlemmene til gode. Han er en positiv og engasjert person som er kunnskapsrik på mange felt.

Psoriasis- og eksemforbundets forskningspris

Silje M. Michalsen, hudlege ved Haukeland Universitetssykehus kr. 100 000
Kjersti Danielsen, hudlege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) avd. Tromsø kr. 50 000
Teresa Victoria Løvold Berents, hudlege ved Oslo Universitetssykehus, avd. Rikshospitalet kr. 50 000

Forskningsprisen tildeles basert på forslag til vedtak fra sentralstyret og Medisinsk Råd.

 

 

Tilbake