Råd om koronaviruset

24.03.2020

Lurer du som har en hudsykdom på hvordan du skal forholde deg til koronaviruset? Overlege og PhD Flora Balieva ved Hudavdelingen, Stavanger Universitetssykehus gir deg noen svar.

Bilde: Råd om koronaviruset

– Hvordan bør mennesker med kroniske hudsykdommer forholde seg til koronaviruset slik at de ikke blir smittet?

–   Alle råd som å ikke reise, ikke være i nær kontakt med andre, bruk av offentlig transport og så videre må følges. Koronaviruset er ikke livsfarlig for de fleste smittede, de blir friske igjen. Men tiltakene er strenge for at personer i risikogruppen ikke utsettes for smitte. Dette betyr at dersom en er i risikogruppe, burde man være ekstra nøye å unngå alle situasjoner hvor en kan bli smittet. Friske i ikke-risikogruppen skal ta hensyn til sine venner eller familie som er i risikogruppe og unngå å besøke og være sammen med dem. De får heller holde kontakten ved å ringe eller bruke sosiale medier.

–  Tilhører personer med kroniske hudsykdommer en utsatt gruppe?

–  De som har størst risiko for alvorlig forløp ved koronasmitte er personer med lunge- og hjertesykdommer. Pasienter med hudsykdommer er kjent å ha flere ledsagende sykdommer, men risikoen avhenger av den ledsagende tilstand, mer enn selve hudsykdom. Velregulerte kroniske sykdommer hos pasienter (som følger sine behandlingsopplegg riktig), er i mindre fare.

Sjekker om de har tatt vaksine

– Hva med hudpasienter som bruker immundempende legemidler?

– Pasienter som bruker immundempende legemidler vil selvsagt være mer disponerte for smitte og risikerer et mer alvorlig forløp. Og igjen vil andre faktorer som ledsagende, dårlig regulerte kroniske sykdommer og høy alder ha betydning.

– Vi pleier rutinemessig å be alle hudpasienter som skal begynne på immunnedsettende medisiner, som metotreksat, Sandimmun®, Imurel®, Prednisolon og biologiske midler å ta vaksiner mot sesonginfluensa og pneumokokk mot lungebetennelse. Vi sjekker faktisk at de har tatt vaksinene før vi utsteder resept på biologisk middel. De fleste av våre hudpasienter er derfor beskyttet mot andre infeksjoner som kan bidra til et enda mer alvorlig forløp ved eventuelt koronasmitte.

– Dette gjelder også med andre ord pasienter som går på biologiske medisiner?

– Biologiske midler demper immunforsvaret. Pasienter som bruker disse skal regnes som å være i risikogruppen og må forholde seg til rådene over. Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ikke å avbryte behandlinger med biologiske medisiner, med mindre helt spesielle forhold, hvor legen da vurderer individuelt for den enkelte.

Mye og hyppig håndvask

– Norske helsemyndigheter ber oss om å vaske hendene våre nøye og ofte. Hva gjør pasienter med hudsykdommer som gir smerte hvis de vasker seg mye med såpe, vann og antibac?

– Håndvask er viktigst når man er ute blant andre og tar på gjenstander som syke kan ha smittet med virus. Å holde seg inne vil bety at en vasker hendene som vanlig. Dersom man allikevel er ute, skal man helst ikke berøre ting. Nå er det allerede begrensninger siden man ikke skal ta på andre varer i butikker enn de man skal kjøpe. Har man tatt på noe, skal man ikke berøre ansiktet, rundt munnen, spise, men regne hendene som «urene» til de er blitt vasket. De «urene» hendene kan overføre viruset til nesen og munnen.

– Pasienter som ikke har mulighet til å vaske hendene, bør beskytte seg ved å bruke hansker. De må da huske på å ikke ta seg i ansiktet med hanskene. Faren for å overføre smitte fra hendene til ansiktet, unngår man ved å ikke ta seg i ansiktet. Da vil viruset forbli på hendene uten å forårsake smitte.

Dårligere hudbarriere

– Har du ellers noen råd til mennesker med kroniske hudsykdommer?

– Hudsykdommer fører til en dårligere hudbarriere. Siden viruset smitter via luftveiene har den nedsatte hudbarrieren ikke så stor betydning for selve smitte med nettopp koronavirus. Men flass, skorper og sår kan bety at vanlig håndvask ikke fjerner alt av smitte som kan ha havnet på huden. Er man selv syk, vil man via flass og virus på huden kunne være et større smittekilde for andre.

Ellers er Flora Balievas råd dette:

  • Unngå situasjoner hvor en kan bli smittet.
  • Ha lav terskel for å kontakte lege ved symptomer, selv hvis de virker milde.
  • Ha alle kroniske tilstander under god kontroll ved å følge behandlingsopplegget. Da sørger man for mest optimalt forløp, hvis man skulle bli smittet av koronaviruset.

Her finner du mer informasjon og råd:

Bildetekster: 
Hovedbilde: iStock
Portrett: Overlege og PhD Flora Balieva ved Hudavdelingen, Stavanger Universitetssykehus. 
Foto: Privat
 

 

Tilbake