Raptiva suspenderes i Europa

20.02.2009

Europeiske legemiddelmyndigheter (EMEA) anbefaler at markedsføringstillatelsen for Raptiva (efalizumab) suspenderes. Årsaken er at risikoen for alvorlige bivirkninger er vurdert å være større enn nytten.

En suspensjon er et midlertidig tiltak. Raptiva vil ikke være tilgjengelig på markedet inntil det eventuelt kan dokumenteres at det finnes pasientgrupper som har større nytte enn risiko ved bruk av legemiddelet. Anbefalingen fra EMEA er sendt til Europakommisjonen for endelig vedtak.                                                                                                                                       

Raptiva brukes i behandling av voksne pasienter med alvorlig, kronisk plakk-psoriasis, en sykdom som forårsaker røde, skjellete partier i huden. Legemidlet har vært på markedet i Europa siden 2004. I 2007 var det 127 pasienter som fikk resept på Raptiva i Norge, og i tillegg ble mange behandlet på sykehus.

Råd til pasienter

  • Pasienter som bruker Raptiva bør kontakte legen sin.
  • Alternativ behandling bør diskuteres med lege: Ikke avslutt behandlingen med Raptiva på egenhånd. Det kan føre til tilbakefall eller forverring av sykdommen.
  • Pasienter som er involvert i kliniske studier med Raptiva bør snakke med kontaktpersonen for studiet.
  • Pasienter som tidligere har brukt Raptiva, og som har spørsmål eller bekymringer, bør snakke med legen sin eller en farmasøyt.

Råd til helsepersonell

  • Leger bør ikke skrive ut resepter på Raptiva til nye pasienter.
  • Leger bør avslutte bruken av Raptiva hos sine pasienter, men behandlingen bør ikke stanses brått. Det kan føre til tilbakefall eller forverring av sykdommen. Vurder alternative behandlinger og fortsett å overvåke pasientens psoriasis.
  • Raptivas effekt på immunsystemet varer i åtte til tolv uker. Leger bør derfor forsikre seg om at pasientene overvåkes nøye for infeksjoner og neurologiske symptomer, også etter avsluttet behandling.

(Kilde – Legemiddelverket)

Tilbake