Raskere vei til psoriasisartrittdiagnose?

18.09.2017

NetHealth lanserer i samarbeid med Spondyloartrittforbundet, Revmatikerforbundet og Psoriasis- og eksemforbundet en nettbasert opplysningskampanje som skal gi økt kunnskap om psoriasisartritt.

Bilde: Raskere vei til psoriasisartrittdiagnose?

Mange med psoriasisartritt venter i dag for lenge på diagnose og behandling. For å bedre situasjonen er det nødvendig å øke kunnskapen om sykdommen både blant pasienter, pårørende og helsepersonell. I Norge finnes det om lag 2-3 prosent, eller 120 000-150 000 personer med psoriasis. Inntil 30 prosent av disse vil utvikle psoriasisartritt.

- Psoriasisartritt er en sykdom vi er nødt til å sette på dagsorden. Flere med sykdommen venter altfor lenge på å få diagnose, sier generalsekretær i PEF, Terje Nordengen.

Fokus på leddplager

Tidlig diagnose og behandling er viktig for å bremse utviklingen av psoriasisartritt. Dersom en psoriasispasient rapporterer om smerter i leddene, bør det settes fokus på leddplagene så tidlig som mulig i sykdomsforløpet.

- Det er viktig at leddsmertene blir grundig utredet, noe som kan være utfordrende siden symptomene kan være utydelige. I dag går dessverre en del av pasientene for lenge med leddsmerter før de får psoriasisartrittdiagnosen, sier Hilde Berner Hammer, PhD og revmatolog ved Diakonhjemmet Sykehus, og NetHealths medisinske ekspert.

Kunnskapstest

Kampanjen "Har-du-psoriasisartritt" har som formål å spre kunnskap om psoriasisartritt, behandling og hvilke symptomer diagnosen gir. Den retter seg først og fremst til personer med psoriasisartritt - og de som har symptomer på psoriasisartritt uten å ha fått diagnose, men også til pårørende, helsepersonell og generelt interesserte. Kampanjen inneholder fem ulike deler med tilhørende kunnskapstest, samt fire informasjonsmailer til interesserte deltakere.

Du kan teste kunnskapene dine og dele erfaringer om psoriasisartritt på HarduPsoriasisartritt-kampanjesiden.

Alt innhold er kvalitetssikret av revmatolog Hilde Berner Hammer. Norsk Helseinformatikk - NHI.no – er mediepartner, og prosjektet mottar økonomisk støtte fra Novartis Norge.

Fakta om psoriasisartritt

  • Psoriasisartritt er en kronisk inflammatorisk leddsykdom.
  • Psoriasisartritt rammer først og fremst personer med hudsykdommen psoriasis. Sykdommen innebærer at ett eller flere ledd blir inflammerte og fører til smerte, stivhet og hevelse.
  • Sykdommens alvorlighetsgrad varierer stort. Hos enkelte er sykdommen mild med kun svake leddsmerter. Andre har en svært alvorlig psoriasisartritt som bryter ned og ødelegger leddenes funksjon.
  • 0,1 prosent av Norges befolkning, omtrent like mange menn og kvinner, har i dag diagnosen psoriasisartritt. Cirka 40 prosent av alle med hudsykdommen psoriasis får vondt i leddene. Men av disse er det et mindre antall, cirka 15 prosent, som får diagnosen psoriasisartritt.
  • Psoriasisartritt starter ofte som en hevelse i et mindre ledd, for eksempel i en finger eller tå. Man kan også få inflammasjon i festene til muskler, sener eller leddkapsler, for eksempel i hælens feste.
  • Diagnosen psoriasisartritt stilles som oftest av en spesialist i leddsykdommer, en revmatolog. I tillegg til inflammerte ledd tas det også hensyn til faktorer som for eksempel at noen i slekten har psoriasis, funn av typiske negleforandringer, smerter rundt hælen, leddforandringer som er synlige via røntgen, samt om man kan utelukke sykdommen revmatoid artritt (leddgikt). Tidlig diagnostikk og behandling er viktig, fordi en ønsker å hindre at betennelsen skader ledd, sener og/eller senefester.
  • Det finnes nå gode medikamenter mot psoriasisartritt, og  moderne behandlingsmetoder kan minske smertene, forbedre leddfunksjonen, forhindre senkomplikasjoner, og redusere muligheten for varig endring av kroppens bevegelighet. Symptombehandling er  først og fremst med betennelsesdempende legemidler, mens konvensjonelle sykdomsmodifiserende legemidler kan påvirke betennelsene. De nyere sykdomsmodifiserende legemidlene kan fjerne all betennelse hos de pasientene som responderer på behandlingen. Andre pasienter kan ha alt fra noe til ingen effekt av det samme legemidlet. En må forsøke seg frem for å finne det medikamentet som har effekt for den enkelte.
  • Psoriasisartritt går i perioder der alvorlighetsgraden og symptomene kan variere med tiden. Det er viktig med regelmessig oppfølging hos lege, og mange har behov for å gå til både en revmatolog for leddplagene og til en dermatolog for psoriasisen. Fysisk aktivitet kan forbedre funksjonen i leddene og minske smertene.

Om kampanjen

Med opplysningskampanjen "Har-du-psoriasisartritt" vil NetHealth spre kunnskap om psoriasisartritt. Kampanjen henvender seg først og fremst til personer med psoriasisartritt og de som har symptomer på psoriasisartritt (som psoriasis og leddplager) uten å ha fått diagnosen, men også til pårørende, helsepersonell og generelt interesserte.

Kampanjen omfatter fem deler med tilhørende kunnskapstest samt fire informasjonsmailer til interesserte deltakere. Hardupsoriasisartritt.no er en opplysningskampanje fra NetHealth i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund (NRF), Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) og Spondyloartrittforbundet Norge (SpAfo Norge). NetHealth har utformet kampanjens innhold og er ansvarlige for alle deler av opplysningskampanjen. Samtlige tekster er faktagransket av Hilde Berner Hammer PhD og revmatolog ved Diakonhjemmet sykehus Kampanjen får økonomisk støtte fra Novartis Norge AS.

Om NetHealth

I Sverige er Netdoktor.se landets ledende helseportal, med et mål om å forbedre folkehelsen i form av helseopplysning og medisinsk informasjon på et språk som alle kan forstå. NetHealth.no tilsvarer Netdoktor.se i Norge, og ønsker å bidra til å utjevne kunnskapskløften mellom helsepersonell og befolkning. Målet er å forbedre folkehelsen gjennom helseopplysning og medisinsk informasjon, på et språk som alle kan forstå.

Presseansvarlig for kampanjen:
Anne-Kjersti Langefoss, kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 951 16 377 / annekjersti[at]langefoss.no

Tilbake