Regjeringen fortsetter satsningen på lokal lysbehandling – 3 millioner i 2009!

10.12.2008

Helse- og omsorgs-komiteens budsjetettforslag ble i går behandlet og vedtatt i Stortinget. Vedtaket innebærer at det i 2009 blir omdisponert 3 millioner kroner innenfor budsjettene til de regionale helseforetakene for å få etablert lysbehandling på nye steder.

Helse- og omsorgskomiteen ønsker at pasienter med psoriasis som har behov for lysbehandling, skal få bedret tilbudet ved at det opprettes lysbehandling flere steder. Ifølge tall fra Norsk Psoriasisforbund har en tredjedel av pasientene med behov for lysbehandling over 50 km til nærmeste behandlingssted. Lang reise medfører økt stress og forverret sykdom, og mange må sykmeldes for å få en behandling som varer noen få minutter. Dersom lysbehandling kan etableres 18 flere steder, vil dekningen være tilfredsstillende.

Helse- og omsorgskomiteen er videre kjent med at det arbeides med å endre forskriften som krever at hudspesialist må være til stede, men er også kjent med at det gis dispensasjon slik at lysbehandling kan gis lokalt i samarbeid med kommunehelsetjenesten. Komiteen vil peke på at utbygging av et mer finmasket nett av behandlingssteder innebærer betydelige innsparinger i reisekostnader og sykepenger for folketrygden og bedre behandling og mindre påkjenning for pasientene.

Helse- og omsorgskomiteen konkluderer med at det i 2009 blir omdisponert 3 millioner kroner innafor budsjettene til de regionale helseforetakene for å få etablert lysbehandling på nye steder, og ber om at Norsk Psoriasisforbund tas med på råd om lokalisering.

Generalsekretær i Norsk Psoriasisforbund, Erik Nygaard, er meget godt fornøyd med vedtaket, og sier i en kommentar at dette er en forventet oppfølging av fjorårets bevilgning på kr. 2 millioner. Bevilgningen betyr at det kan etableres 5 – 6 nye lysbehandlingsenheter rundt om i landet i 2009, noe som vil gjøre hverdagen enklere for mange med hudsykdommer.

Tilbake