Riksrevisjonen: - Ingen målbar økt kapasitet innen rehabilitering

08.03.2012

Riksrevisjonen la i går frem sin forvaltningsrevisjon av rehabilitering innen helsetjenestene. Resultatene er nedslående, men forutsigbare: Ingen målbar styrking av rehabiliteringsfeltet i perioden 2005 til 2010, skriver FFO.

- Riksrevisjonens rapport er et kraftig signal til regjeringen om at rehabiliteringsfeltet må styrkes og at arbeidet som er gjort til nå på langt nær er godt nok, sier Andreas Habberstad i FFO.

Konklusjonen i Riksrevisjonens rapport er at til tross for at Helse- og omsorgsdepartementets nasjonale strategi for habilitering og rehabilitering 2008-2011, finnes det ikke målbare resultater om økt kapasitet innen rehabilitering.

- Vi konstaterer at strategien for habilitering og rehabilitering ikke ble det vendepunktet som Regjeringen lovet og FFO forventet. Lite har skjedd på rehabiliteringsområdet og strategien ble heller ikke fulgt opp med tydelige innsatser i budsjettet for 2012, fortsetter Habberstad.

Lykkes ikke med samhandlingsreformen
Når en slik prioritering uteblir, frykter FFO at man heller ikke vil lykkes med Samhandlingsreformen i forhold til de brukergruppene som lever med helsesvikt, funksjonshemning eller kroniske sykdommer.

- Vi har lenge vært urolige for at kommunene ikke vil prioritere rehabilitering i konkurranse med de andre oppgavene som overføres gjennom Samhandlingsreformen, sier Habberstad.

Så lenge det ikke følger penger med tror FFO rehabilitering som innsatsområde vil tape på nytt. - Skal vi lykkes må ansvaret for rehabilitering plasseres tydelig og tas på alvor. Når spesialisthelsetjenestens oppgaver nå flyttes over til kommunene, frykter vi at dette vil redusere kvaliteten på rehabilitering både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. FFOs medlemsmasse er mangfoldig, og det samme er behovet for rehabilitering. Det viser Riksrevisjonens rapport til fulle, sier Habberstad.

Behov og kapasitet
Riksrevisjonen peker også på at det er manglende oversikt over behovet for rehabilitering. Dette er i følge Riksrevisjonen avgjørende for å planlegge og dimensjonere tilbudet.

- Dette er en av grunnene til den manglende styrkingen av rehabiliteringsfeltet. Nå må behovet kartlegges og kapasiteten økes, slik at vi får det løftet som er nødvendig. Det er blant annet helt avgjørende for at folk skal kunne ha mulighet for å stå i arbeid og klare seg selv i størst mulig grad, avslutter Habberstad.

(Kilde: FFO.no).

Tilbake