Røyking kan gi psoriasis! Giftene i røyken påvirker trolig immunsystemet negativt.

22.01.2008

22.01.2008 Amerikanske forskere har nå funnet at folk som røyker mye har en større risiko for å få hudsykdommen psoriasis, skriver BBC på nett.

Psoriasis er en hudsykdom, vanligvis med skjelldannelser som dekker en sår hudoverflate, og det er mange ulike typer psoriasis.

Påvirker immunsystemet
79 000 sykepleiere deltok i den 14 år lange amerikanske studien, som sto på trykk i novemberutgaven av det tidsskriftet American Journal of Medicine.
Det antas at det er toksinene i sigarettrøyken som påvirker deler av immunsystemet som er koblet til psoriasis.
Tidligere forskning har også rapportert om en kobling mellom røyking og psoriasis, men den har ikke kunnet se på hvorvidt røykingen forekom før sykdommen slo ut.

Passiv røyking også skadelig
Jo mer deltakerne hadde røykt i løpet av årene, jo høyere risiko hadde de, og det tok ca. 20 år etter at de hadde stoppet før risikoen var lik den ikke-røykerne hadde.
Forskerne fant også at eksponering for passiv røyking i løpet av graviditeten eller barndom kunne kobles til en økt risiko for psoriasis

(Kilde: Din Side–helse ved Christina Halvorsen)

Tilbake