Særfradragsordningen satt på vent

01.10.2010

Til tross for varsler om fjerning, får kronisk syke beholde særfradraget for høye sykdomsutgifter også i 2011.

Det har vært mye uro knyttet til varsel om fjerning av dagens skattefradrag, for kronisk syke med sykdomsutgifter over 9180 kroner i året. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) overleverte i august over 16.000 underskrifter mot høringsforslaget som foreslår å fjerne dagens særfradragsordning.

Norsk Psoriasisforbund syns derfor det er positivt at ordningen er satt på vent frem til neste års statsbudsjett (2012).

Les mer om saken i Vg-nett.

Tilbake