Sammenheng mellom betennelse og kognitivitet

05.06.2015

Norske forskere har vist at høye nivåer av inflammasjonsmarkører er signifikant forbundet med dårligere skår på kognitive prestasjoner hos alvorlig psykisk syke – og friske. Forskerne har identifisert tre ulike inflammatoriske signalveier.

Bilde: Sammenheng mellom betennelse og kognitivitet

– Vår studie viser en statistisk signifikant sammenheng, sier førsteforfatter og psykiater Sigrun Hope. Hun er postdoktor-stipendiat ved NORMENT, K.G. Jebsen senter for psykoseforskning og overlege ved avdeling for Nevrohabilitering ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Flere tidligere studier har indikert en negativ sammenheng mellom høyt inflammasjonsnivå og kognitiv evne. Det er også kjent at alvorlig psykisk syke har høyere inflammasjonsnivåer og skårer dårligere på kognitive-tester.

Derfor ønsket forskerne å undersøke om det var en sammenheng mellom inflammasjon og kognisjon blant psykisk syke. En ny studie viser at det er en slik sammenheng.

Les mer om studien på Dagens Medisin.no.

Tilbake