Se www.familienettet.no

02.05.2015

Familienettet.no (Om oss) er et nettsted for familier med barn som har nedsatt funksjonsevne og/eller kronisk sykdom.

Bilde: Se www.familienettet.no

Familienettet.no (Om oss) er et nettsted for familier med barn som har nedsatt funksjonsevne og/eller kronisk sykdom.

Det er utviklet med midler fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, via Helsedirektoratet. Nettstedet er i fare for ikke å få midler på kommende Statsbudsjett.

Nettstedet eies av Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring, og er en del av Familieprosjektet. Nettstedet er skapt gjennom samarbeid mellom foreldre og fagfolk.

Om du vil at nettstedet skal bestå og videreutvikles, send e-post med informasjon til alle du kjenner, og delta i å sikre at Familienettet.no blir et fast tilbud for familiene i målgruppen og deres nettverk.

Gå til familienettet.no.

Tilbake