Skal de syke ta regningen?

30.07.2010

Nær 11 000 personer har signert underskriftskampanjen som går i mot regjeringens forslag om å fjerne særfradragsordningen for store sykdomsutgifter.

Underskriftskampanjen ble lansert av FFO tidligere i sommer, sammen med en rekke medlemsorganisasjoner og Unge funksjonshemmede. Budskapet er at Regjeringen ikke må fjerne særfradragsordningen for store sykdomsutgifter, slik en arbeidsgruppe har gått inn for. Underskriftskampanjen ber om at det isteden må sees på hvordan store sykdomsutgifter kan kompenseres på en bedre og mer rettferdig måte.

NPF oppfordrer fortsatt alle til å skrive under på underskriftskampanjen! Besøk underskriftskampanjen her.

Selve forslaget om å fjerne særfradraget for store sykdomsutgifter er nå på høring, med høringsfrist 15. august. Både NPF og FFO vil avgi høringsuttalelse i saken.

Du kan lese hele rapporten der arbeidsgruppen går inn for å fjerne særfradragsordningen her.

Tilbake