Søk Extra-midler til ditt prosjekt

10.08.2016

Hvert år fordeler Extrastiftelsen en gitt prosentandel av Norsk Tippings overskudd til helseprosjekt. Årets interne frist for å søke midler til Helseprosjekt er 19. august. Ta kontakt med Maren på kontoret dersom du har en ide eller vil vite mer.

Bilde: Søk Extra-midler til ditt prosjekt

Extrastiftelsen stoler på oss!

Støtteordningens formål er å bedre befolkningens helse; somatisk, fysisk og psykisk. Extrastiftelsen vil ha oss med på laget. Det er oss, vår kunnskap og våre erfaringer som gjør prosjektet bra! Vi må være primus motor for at vår stemme og våre ønsker skal skinne gjennom. Vi får tillit til å definere våre behov og våre løsninger for en bedre hverdag. Ved å bruke erfaringer til definere problemområder og ønsker kan vi lage gode prosjekt. Extrastiftelsen gir penger til prosjekt som gjør hverdagen lettere, gøyere og/eller mer kunnskapsrik. Har dere en ide eller et ønske? Eller opplever dere idetørke? Det er ingen skam i å reprodusere et godt prosjekt!

Endringer

Extrastiftelsen har i år gjort noen endringer og spesifiseringer, blant annet har stiftelsen spesifisert at de IKKE gir midler til behandlingsreiser til utlandet. Stiftelsen presiserte også at de kan støtte teknologisk utvikling og helsefremmende tekniske løsninger.

Det nytter!

Alle søknader må fremmes gjennom en godkjent søkerorganisasjon, eks. PEF. De siste årene har PEF og PEF-ung fått penger til mange ulike prosjekter. Organisasjonene har fått penger til alt i fra informasjonsprosjekt til helgesamlinger. Så lenge prosjektet gir fysisk eller psykisk gevinst er det bare fantasien setter grenser! Organisasjonssekretær Maren Awici-Rasmussen hjelper deg gjerne videre.  

Frist

Årets interne frist er 19. august. Innen da skal PEF være kontaktet.  Sammen jobber vi mot endelig søknad som ferdigstilles senest 14. september.  

Tilbake