Søk om midler hos Extrastiftelsen

14.04.2013

Hva har dere lyst til å gjøre og hva har dere lyst til å oppnå? Det finnes mange gode ideer til hva vi har lyst til å gjøre for lokalmiljøet og hverandre i både PEF og PEF-ung. Søk Extrastiftelsen om støtte til ditt prosjekt!

PEF og PEF-ung driver med alt fra sosiale tiltak til kompetanseheving internt og ut mot den generelle befolkningen. Noen av ideene finansieres gjennom Extrastiftelsen helse og rehabilitering. Hvert år deler de ut flere titalls millioner kroner til ulike tiltak med ulike formål. PEF er en av mange godkjente søkerorganisasjoner.

Første steg i en prosjektfase er å definere hva vi har lyst til å gjøre og hva vi ønsker å oppnå. Dette kan gjøres enten ved å ta utgangspunkt i en ønsket aktivitet eller et ønsket resultat. I sist utgave av medlemsbladet Psoriatikeren var det en artikkel om Extrastiftelsen med en påfølgende oppfordring om å søke midler til lokalt, regionalt og sentralt arbeid. Der viste vi til titler på prosjekt organisasjonen tidligere har fått støtte til gjennom en ordsky. Denne ordskyen finner du også i denne artikkelen da den er en god pekepinn på hva vi som organisasjoner gjør og ønsker å gjøre på lokalt, regionalt og sentralt nivå.

Fokus på formidling
Like før påske deltok organisasjonssekretæren på et seminar med stiftelsen hvor generalsekretær Hans Kristian Lillehagen avslørte at Extrastiftelsen i år setter fokus på formidling ut! Dette betyr at synliggjøring av prosjektet og prosjektresultat ansees som viktig, og at det derfor er viktig med fokus på hvordan prosjektet skal markedsføres i søknaden. Stiftelsen setter også pris på en fengende prosjekttittel og et godt sammendrag av prosjektet i søknaden.

Enormt potensiale
Ved å gå gjennom tidligere prosjekt som har fått støtte, er det synlig at det i PEF og PEF-ung har vært, og er, et veldig sterkt fokus på kunnskap og kompetanseheving, samt mestring gjennom kunnskap. I andre organisasjoner er det derimot mange prosjekt med fokus på samhold og felleskap. Her har både PEF og PEF- ung et enormt potensiale! Autismeforeningen har fått støtte til prosjektet «Fra isolasjon til naturopplevelser» hvor en gruppe ungdom får oppleve den norske naturen gjennom å vandre i fjellet i alle fire årstider. Kreftforeningens ungdomsgruppe har fått støtte til Helsereiser til utlandet og Epilepsiforbundet har fått støtte til å gjennomføre sommerleir, noe også Mental Helse ungdom har. Mental Helse Norge har fått støtte til et tiltak de har kalt «kreativt pusterom» og Foreningen for hjertesyke barn har fått støtte til å løpe Oslo Maraton. Det finnes utallige eksempler på hvilke gode og gøye tiltak stiftelsen gir støtte til! OG, prosjektet må ikke foregå innenlands, men den må rette seg mot en målgruppe i Norge. For å lese mer om andre prosjekt som har fått støtte kan du besøke Prosjektbiblioteket deres på hjemmesiden til stiftelsen. 

Ekstrem med eksem, pilgrimsferd eller grenseritt?
Et av flere lokale tiltak i organisasjonen er Bodøs turgruppe. Kanskje turgruppen drømmer om å sammen gå en pilgrimsferd eller bestige Kilimanjaro? Dette kan søkes penger til!
En annen mulighet er å sykle grenserittet (eller et annet ritt) og å øve mot dette i felleskap. Et tredje eksempel er å presse egne grenser og å utfordre gruppen som felleskapet til å prøve nye ting. Dette kan være å ta med en gruppe for å kjøre bob på Lillehammer eller snørafting på Beitostølen i "ekstrem med eksem"?

Ta kontakt
Det er mange muligheter der ute og kun fantasien som setter grenser. Har dere en ide er dere hjertelig velkommen til å diskutere ideen med oss her på kontoret. Ta gjerne kontakt med oss på post[at]pefnorge.no og husk at den interne søknadsfristen for å søke om et prosjekt er 15. mai!

Tilbake