Søk om prosjektmidler

23.02.2012

Går du med en prosjektidè i magen? Nå kan du søke prosjektmidler hos Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering for 2013. Søknader sendes via Norsk Psoriasisforbund sentralt, og intern frist for innsending av prosjektskisser er satt til 15. mai.

I 2011 fordelte Extrastiftelsen ca. 220 millioner kroner til 528 store og små helseprosjekter fra 103 norske frivillige organisasjoner. Til sammen har Extrastiftelsen siden starten i 1997, delt ut over 3 milliarder kroner til over 6000 prosjekter.

Det bevilges midler til forskning, forebygging og rehabilitering. Søknadene kan innenfor virksomhetsområdene rette seg mot:

Somatisk helse
Psykisk helse
Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende
Tiltak for bedre levekår
Andre helseområder

Det bevilges normalt ikke midler til organisasjoners drift eller etablering av institusjoner.

Alle søknader sendes gjennom NPF sentralt. NPF som søkerorganisasjon vil være prosjekteier og ansvarlig overfor Extrastiftelsen for de søknader som blir innvilget.

Fristen for levering av søknad til Extrastiftelsen er 15. juni kl. 15.00. Norsk Psoriasisforbund trenger noe tid til oppfølging og ferdigbehandling av innkomne søknader, og har derfor satt intern søknadsfrist til 15. mai 2012.

Du er velkommen til å sende din prosjektidè til:
E-post: post@psoriasis.no eller terje.nordengen@psoriasis.no.
Telefon: 23 37 62 40/44
Post: Postboks 6547 Etterstad, 0606 OSLO

Hele utlysningen fra Norsk Psoriasisforbund kan du lese her.

Extrastiftelsen Helse- og Rehabilitering kan kontaktes på telefon 22 40 53 70 eller e-post adm@extrastiftelsen.no. Mer informasjon om tildelingen finner du på www.extrastiftelsen.no.

Tilbake