Søker deltakere til psoriasisstudie i Midt-Norge

10.01.2017

Leger på Hudavdelingen ved St. Olavs Hospital og forskere ved NTNU søker deltakere som bor i Trondheim eller omegn til studie av psoriasis.

Bilde: Søker deltakere til psoriasisstudie i Midt-Norge

I denne artikkelen kan du lese invitasjonen til studien. Kontakt deretter de oppgitt kontaktpersoner dersom du er bosatt i Trøndelag og ønsker å delta:

Vi jobber som leger på Hudavdelingen ved St. Olavs Hospital, og ønsker i samarbeid med forskere ved NTNU å studere forhold som er av betydning for utvikling av psoriasis.

Hvorfor ønsker vi å studere psoriasis?

Det er godt kjent at psoriasis opptrer hyppigere i enkelte familier framfor andre, men vi vet lite om hvorfor det er sånn. Vi håper at dette forskningsprosjektet vil bidra med ny informasjon om den arvelige årsaken til psoriasis, og dermed på sikt bidra til å bedre forebygging og behandling av sykdommen.

Hva ønsker vi å studere?

Vi vil se på den genetiske koden (DNA) som viser sammenheng med psoriasis, hvordan disse genene uttrykkes i huden (RNA), og sammenligne proteinnivå hos personer med psoriasis med personer uten psoriasis.

Hvem kan delta?

Alle som er diagnostisert med plakkpsoriasis/psoriasis vulgaris av lege kan delta, men du kan ikke være under pågående behandling med tabletter og/eller sprøyter mot psoriasis. Deltakere får oppsatt et tidspunkt ved Forskningsposten ved St. Olavs Hospital som ligger i 1. etasje ved Akutten og Hjerte- og lungesenteret. Du må regne med å bruke rundt en time. Vi har mulighet for gratis parkering.

Hva skjer når jeg møter på Forskningsposten?

Ved oppmøte vil du først bli bedt om å signere samtykkeskrivet hvor du bekrefter at du har mottatt informasjon om studien og at du ønsker å delta i forskningsprosjektet. Studien innebærer følgende elementer:

  • Spørreskjema: For å kartlegge detaljer rundt din psoriasis og tilstander som kan påvirke sykdommen vil vi be deg om å fylle ut et spørreskjema.
  • Undersøkelse: Vi vil deretter registrere hvor store psoriasisforandringer du har på kroppen, samt måle høyde, vekt og midjemål.
  • Blodprøve: For å gjøre genetiske undersøkelser ber vi om at du avgir en vanlig blodprøve (totalt ca. 30 ml blod).
  • Hudprøve: For å sammenligne genuttrykket i psoriasisplakkene dine med frisk hud ønsker vi å ta totalt seks små hudprøver (to à 4 mm og fire à 2 mm i diameter) av deg. Hudprøvene tas i lokalbedøvelse. Hudprøvene kan gi et lite merke i huden i ettertid.

Hva skjer med informasjonen som samles inn?

Studien er underlagt strenge krav til forsvarlighet og sikker datahåndtering. Alle data som utleveres til forskere vil være indirekte avidentifiserte, det vil si at data som utleveres til forskere ikke inneholder navn eller personnummer, men identifiseres med en tallkode. Alle genetiske data lagres på egne sikrede dataområder i henhold til retningslinjer fra Datatilsynet. Studien er godkjent av Regional Komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Dersom du har spørsmål vedrørende studien, og/eller kan tenke deg å delta, ta kontakt med undertegnede. Deltakere i studien får et kinogavekort à 150 kr som takk for bidraget.

Med vennlig hilsen

Åshild Ø. Solvin, Forskerlinjestudent, DMF, NTNU, aashilos@stud.ntnu.no, tlf. 480 49 610
Mari Løset, Lege ved Hudavdelingen, St. Olavs Hospital, NTNU, mari.loset@ntnu.no, tlf. 907 99 117

 

Tilbake