Sosiale helseforskjeller bekymrer Støre

20.01.2013

Dårligere levekår blant funksjonshemmede og kronisk syke, sammenlignet med den øvrige befolkningen var ett av temaene FFOs hovedstyre tok opp i sitt første møte med helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Situasjonen for de to gruppene har blitt ytterligere forverret nå som særfradragsordningen fases ut.

Fokus på merkostnader
I møtet ønsket hovedstyret å sette fokus på de merkostnadene og utfordringene mange av medlemmene FFO representerer opplever i sin hverdag. De økonomiske konsekvensene av det å ha en kronisk sykdom når sjelden fram i samfunnsdebatten, og den enkelte er overlatt til å ta den økonomiske byrden selv. Finansieringsordningene som finnes i dag i helsetjenesten tar ikke hensyn til forløp, det vil si oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer, skriver FFO på sin hjemmeside.

Habilitering og rehabilitering
I møte med Støre tok også FFOs hovedstyre opp habilitering og rehabilitering. Helseministeren fikk blant annet utdelt organisasjonens nye rehabiliteringsplattform, som skal lanseres 30. januar.

Herfra ble det trukk frem tre viktige saker:
- Det må innføres fritt rehabiliteringsvalg.
- Det må opprettes koordinerende enhet (KE) i alle norske kommuner.
- Habiliteringstilbudet til barn må styrkes, og individuell plan (IP) må tas i bruk i langt større grad.

(Kilde: FFO.no 15.1.2013).

 

Tilbake