Spør om psoriasis er lansert!

31.03.2017

Psoriasis- og eksemforbundet og Novartis går i disse dager sammen om en stor helse- og sykdomsinformasjonskampanje kalt SPØR OM PSORIASIS.

Bilde: Spør om psoriasis er lansert!

SPØR OM PSORIASIS er en kampanje for å få ting til å skje. Det er en kampanje som skal oppmuntre folk som har psoriasis til å spørre om sykdommen.

SPØR OM PSORIASIS er en kampanje om det å tørre å spørre. Snakke med fastlege, hudlege, hudsykepleier eller andre fagpersoner som kan gjøre det litt lettere å leve med psoriasis.

På kampanjesiden gis det gode tips til hva man gjør og forbereder før, under og etter samtale med legen.

Økt forekomst?

Psoriasis er en vanlig sykdom. Forekomsten i Norge har lenge vært antatt å være 2-3 %, noe som betyr at mellom 120 000 og 150 000 nordmenn har psoriasis.

Funn fra de store befolkningsundersøkelsene fra Nord Trøndelag (HUNT)* og Tromsø** tyder på at forekomsten kan være enda høyere.

I tillegg til de mest synlige symptomene - utslett på huden - er det slik at personer med psoriasis gjerne sliter med en rekke ulike symptomer og utfordringer relatert til sykdommen. Og det er ikke slik at det er behandlingen alene som kan lindre plagene. Mye er avhengig av pasientene selv, og deres evne til å beskrive hvordan sykdommen påvirker dem. Og ikke minst hva de forventer seg av oppfølgingen og behandlingen.

Gode tips og råd

SPØR OM PSORIASIS er en egen nettside der man kan få gode tips og råd til hva man bør tenke igjennom på forhånd for å få mest mulig ut av samtalen med hud- eller fastlegen. Spørsmålene er ofte mange, og tiden kan være knapp når man snakker med legen. Det kan derfor være lurt å møte forberedt til samtalen.

Gå til www.spørompsoriasis.no.

Teksten er utarbeidet i samarbeid med Novartis Norge.

Referanser:
*Modalsli EH, Snekvik I, Åsvold BO et al. J Invest Dermatol 2016; 136:323-325
**Danielsen K, Olsen AO, Wilsgaard T et al. Br J Dermatol 2013;168: 1303-1310

Tilbake