Spørreundersøkelse for deg med psoriasisartritt

06.07.2012

En tverrfaglig europeisk gruppe nedsatt av EULAR (The European League Against Rheumatism) har utarbeidet anbefalinger for sykepleierens rolle i behandlingen av pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer. Disse er publisert i Annals of the Rheumatic Diseases.

Anbefalingen er nå oversatt til ulike europeiske språk og skal gjøres kjent i de enkelte land. I den forbindelse er det utarbedet en spørreundersøkelse i form av et SurveyMonkey som besvares av sykepleiere, pasienter og revmatologer.

Spørreundersøkelsen publiseres nå på Norsk Psoriasisforbunds nettsider for våre medlemmer med psoriasisartritt. Dersom du har fått påvist denne diagnosen, er vi takknemlige om du tar deg tid til å besvare undersøkelsen. Spørreundersøkelsen er elektronisk og kan fylles ut via denne linken.

Tilbake