Spørreundersøkelse om helse og livskvalitet

16.10.2013

Påminnelse: I Psoriatikeren nr. 3/2013 fulgte en spørreundersøkelse om «Helse og livskvalitet ved hudlidelser». PEF vil oppfordre alle som enda ikke har sendt inn skjemaet om å delta i undersøkelsen.

Spørreundersøkelsen utføres av Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) i samarbeid med Psoriasis- og eksemforbundet. Prosjektet gjennomføres med støttet fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Økt kunnskap
Ved å kartlegge tilleggsplager, tilleggsdiagnoser og livskvaliteten til deg som lever med en hudsykdom, får man økt kunnskap til å kunne utvikle gode forebyggende tiltak, samt øke hudpasienters livskvalitet generelt.

PEF og PEF-ung er spent på hva undersøkelsen vil vise. Det er så langt kommet inn over 800 svar, noe vi er svært godt fornøyde med.

Desto flere som svarer, dess mer troverdig blir resultatet. Det gir undersøkelsen større tyngde. PEF vil derfor oppfordre alle medlemmer og andre som lever med psoriasis eller atopisk eksem om å besvare spørsmålene, og returnere skjemaet i svarsendingskonvolutten som fulgte med skjemaet i bladet.

Anonymitet
Undersøkelsen er anonym og håndteres profesjonelt av professor Camilla Ihlebæk og hennes team ved UMB. Resultatet vil blant annet danne grunnlag for en rapport, samt en masteroppgave skrevet ved universitetet.

Om du ikke finner spørreskjemaet som fulgte Psoriatikeren kan du laste ned PDF av spørreskjemaet her.

Merk at du kun skal fylle inn ett spørreskjema. Dersom du allerede har fyllt inn skjemaet som fulgte Psoriatikeren nr. 3/2013 kan du se bort fra denne påminnelsen.

Spørreskjemaet retureres til Psoriasis- og eksemforbundet.

Adresse for svarsending:
Psoriasis- og eksemforbundet
Postboks 6547 Etterstad
0606 OSLO

For spørsmål om undersøkelsen kontakt Camille Ihlebæk på telefon 64 96 51 08.

Tilbake