Spørreundersøkelse om uføretrygd

02.02.2015

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) kartlegger i en spørreundersøkelse konsekvensene av den nye uføretrygdsordningen.

Bilde: Spørreundersøkelse om uføretrygd

Mange tar i disse dager kontakt med FFO, både lokalt og nasjonalt, da de er usikre på konsekvensene av uførereformen. Flere opplever at reformen er komplisert.

- Ut i fra de tilbakemeldingene vi får, er det tydelig at den nye uføretrygdordningen gir uheldige konsekvenser for enkelte, og at enkelte rett og slett får mindre å rutte med enn tidligere. For de som har minst fra før er dette dramatisk, sier fagpolitisk leder i FFO, Ingunn E. Ulfsten.

Flere av de som tar kontakt med FFO forteller blant annet at de får mindre utbetalt enn før. De er usikre på om de har fått riktig utbetaling, om skattetrekket er riktig, samt hvilke konsekvenser den nye ordningen har for private pensjonsordninger.

- Nå har vi behov for å følge situasjonen tett og tilegne oss så mye informasjon som mulig. Derfor sender vi ut et spørreskjema til våre medlemmer. Kunnskapen vi får, både gjennom direktehenvendelser og gjennom spørreskjemaet blir viktig i det videre arbeidet for FFO, slik at vi kan holde myndighetene orientert om konsekvensene som våre medlemmer opplever, sier Ulfsten.

(Kilde: FFO.no).

Tilbake