Spørsmål og svar - Canoderm på blå resept

08.03.2016

Vedtaket om at legemiddelkremen Canoderm fra 1. april kan foreskrives på blå resept, har høstet stor interesse. Flere har i den anledning henvendt seg til PEF med spørsmål rundt hvordan vedtaket arter seg i praksis - inkludert hvilke diagnosegrupper som har krav på refusjon.

Bilde: Spørsmål og svar - Canoderm på blå resept

Psoriasis- og eksemforbundet har som følge av dette gjennomgått noen av de mest relevante elementene ved vedtaket, og presenterer her noen svar på vanlige spørsmål rundt den videre prosessen:

Fra når kan man få Canoderm 5 % krem (karbamid) på blå resept (forhåndsgodkjent refusjon)?

Fra 1. april 2016.

Hvem kan få dette på blå resept?

Pasienter med diagnosen moderat og alvorlig atopisk eksem.

Refusjonsberettiget bruk

Til forebygging av tilbakefall av moderat og alvorlig atopisk eksem»

Hvilke pakningsstørrelse gjelder det?

500 gram i pumpeflaske.

Hvem kan forskrive dette legemiddelet på blå resept?

Allmennleger og spesialister

Må man betale egenandel?

Man må betale egenandel på samme måte som andre legemidler du får på blå resept, eksempelvis steroider.
Barn under 16 år og minstepensjonister betaler ikke egenandel.
Fra og med måneden du fyller 16 år betaler du 39 prosent av reseptbeløpet, men ikke mer enn 520 kroner per utlevering av legemidler tilsvarende tre måneders forbruk
Egenandelstak 1 er i 2016 kr. 2185,-. Etter dette får du frikort for resten av året.

For mer informasjon, se Apotek1 sine nettsider.

Kan Canoderm brukes av andre enn personer med atopisk eksem?

Ja, Canoderm er velegnet til mange grupper - og legemiddelkremen har to indikasjoner:

  • Til tørr hud av ulike årsaker (f. eks. psoriasis, iktyose, tørr hud, eksem o.l.)
  • Til forebygging av tilbakefall av atopisk eksem.

Hvordan kommer et legemiddel på blå resept?

​Legemiddelfirmaet som har markedsføringstillatelse for et produkt, kan søke om forhåndsgodkjent refusjon slik at legen kan skrive legemidlet direkte på blå resept.

Statens legemiddelverk vurderer søknaden. For at en søknad om refusjon skal kunne innvilges, må fire faglige kriterier være oppfylt:

  • Legemidlet skal brukes i behandling av alvorlige sykdommer eller av risikofaktorer som med høy sannsynlighet vil medføre eller forverre alvorlig sykdom.
  • Sykdommen eller risiko for sykdom som nevnt over medfører behov for eller risiko for gjentatt behandling over en lang periode.
  • Legemidlet har en vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning i en definert, aktuell pasientpopulasjon.
  • Kostnadene ved bruk av legemidlet står i et rimelig forhold til den behandlingsmessige verdi og til kostnader forbundet med alternativ behandling (kostnadseffektivitet).

Se mer informasjon på Legemiddelverket.no.

Finnes det andre refusjonsordninger for fuktighetskrem til de med andre hudlidelser?

Personer med f. eks. lett eksem, psoriasis, Iktyose o.l. kan fortsatt søke om å få dette på § 5.22.

Canoderm forskrevet på vanlig «hvit resept»:

Noen leger skriver Canoderm på vanlig «hvit resept» til ulike hudproblemer. Dette kan være fordi legen vil at pasienten skal ha dette selv om de ikke har rett til å få det på blå resept. I disse tilfellene må pasienten betale selv om man ikke har godkjenning fra Helfo på § 5.22.

Kan man få andre fuktighetskremer på blå resept?

Per i dag er det kun Canoderm som har fått innvilget blå resept og det kun til forebyggende behandling av moderat og alvorlig atopisk eksem.

Om man ønsker en annen krem eller til andre diagnoser må man enten søke på § 5.22 eller betale det selv.

Det er et stort fremskritt for de «tause lidelsene» at et fuktighetsbevarende legemiddel er godkjent på blå resept. Dette vil kanskje stimulere/motivere til at det i fremtiden gjøres mer forskning og studier på lignende kremer som igjen vil kunne søke om blå resept.

Tilbake