Statsbudsjettet 2013: Dramatisk kutt i statlige behandlingsreiser

08.10.2013

8. oktober ble Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2013 fremlagt. Norsk Psoriasisforbund stiller seg helt uforstående til forslaget til budsjettkutt på 25 millioner, eller nesten en fjerdedel av budsjettet til Statens Behandlingsreiser.

Det dramatiske kuttet kan være starten på en avvikling av behandlingsreisene. -Dette forslaget vitner om at politikerne ikke har forstått hva behandlingstilbudet Statens Behandlingsreiser betyr for mennesker med psoriasis og atopisk eksem, sier forbundsleder i NPF, Ragnar Akre-Aas. Han mener forslaget også er svært dårlig i et samfunnskøkonomisk perspektiv.

Behandlingsreiser til utlandet skal være et supplement til tilbud i Norge, og slik har ordningen vært praktisert helt siden starten på 1970-tallet. Nå argumenteres det med at behandlingen i Norge har blitt så dyr, at man forslår å redusere bevilgningen med 25 millioner kroner. På den måten forlater man prinsippet om at dette skal være et supplement, og lar det bli en likestilt del av det helhetlige behandlingstilbudet til disse gruppene. - NPF frykter at dette kan være starten på en avvikling av behandlingsreisene til utlandet. Etter hvert som det kommer stadig mer effektive og dyre medisiner vil denne utviklingen fortsette, og Behandlingsreiser til utlandet vil år for år bygges ned, og tilslutt vil dette tilbudet forsvinne helt, frykter Akre-Aas.

Tilbudet Behandlingsreiser til utlandet gir er et avgjørende supplement til den behandlingen mennesker med psoriasis og atopisk eksem mottar her hjemme, for å opprettholde en god livskvalitet gjennom året.

- En reduksjon av overføringene til behandlingsreisene er ødeleggende for de som trenger det, både fysisk og psykisk. Det er også sett fra samfunnet meget uhensiktsmessig, fordi ordningene klart viser at det er en helsegenvinst ved opphold i varmere land, sier Ragnar Akre-Aas.

For våre grupper er det jo helt klart dokumenter i utredning fra SINTEF, at klimabehandling er uomtvistelig en fordel for psoriatikere og atopikere, avslutter Akre-Aas

* En Sintef-rapport fra 2011 fastslår nettopp at dette tilbudet er god samfunnsøkonomi. Her vises det også til at dette tilbudet har forskningsmessig bedre effekt og er rimeligere enn et rehabiliteringsopphold i Norge.

(*A2 1000: Evaluering av ordning med behandlingsreiser til utlandet. SINTEF Teknologi og samfunn. Helse 2011)

For kommentarer og annen utfyllende informasjon, kontakt generalsekretær i Norsk Psoriasisforbund, Terje Nordengen, tel. +47 92 09 88 31.

Tilbake