Storkontroll av selvangivelsen til 50 000 kronisk syke!

30.06.2008

Skatteetaten har satt i gang en storkontroll av selvangivelsen til 50 000 kronisk syke. De risikerer å miste særfradraget for sykdomsutgifter. Kontrollen som skattekontorer over hele landet nå foretar, er den mest omfattende som noen gang er satt i gang av særfradraget - post 3.5.4 i selvangivelsen.

Formålet med kontrollen er, ifølge skatteetaten, mer lik behandling. Det har nemlig vært store forskjeller fra skattekontor til skattekontor hvordan personer med særfradrag er blitt behandlet.

- Når vi foretar slike kontroller, så er det en grunn til det. Her har det vært en risiko for at det gjøres feil, sier seksjonssjef Svein Arne Lindebjerg i Skatteetatens region vest.

 

Forskjeller.

Kontrollen kommer trolig til å slå sterkest ut hos diabetesrammede. Til og med inntektsåret 2004 fikk disse innvilget særfradrag ved å legge ved legeattest. Nå kreves det dokumentasjon på utgifter, i likhet med andre med kronisk sykdom.

- Tanken om at alle skal behandles likt, er bra. Men jeg er redd den økte kontrollen bare vil forsterke forskjellsbehandlingen, forteller forbundsleder Anne Mette Liavaag i Norges Diabetesforbund.

I en uttalelse fra Sivilombudsmannen fikk nylig Diabetesforbundet støtte i at mange diabetesrammede ble ulikt behandlet i 2005 og 2006.

- Det er uklart hvilke utgifter som er merutgifter til sykdom. Like krav, som for eksempel utgifter til fotterapi, blir vurdert ulikt fra skattekontor til skattekontor. Skjønn og subjektive vurderinger avgjør, sier Liavaag.

 

Må vente.

Skatteetaten bekrefter at kontrollene så langt har ført til at en del som har ført opp særfradraget, ikke vil få det godkjent. Årsaken er at etaten mener at disse mangler dokumentasjon på alle utgifter.

- Svært mange må tilskrives for å få mer informasjon, forteller Bente Brattfjord.

Arbeidet har ført til at flertallet av de kontrollerte må vente til oktober før de får skatteoppgjøret. Dette har, ifølge skatteetaten, vært nødvendig for å få gjort kontrollene skikkelig - og for å unngå forskjellsbehandling.

- Det er nettopp for å få likebehandling av denne gruppen at vi gjør så mange kontroller, opplyser direktør Inger-Berit Andersen i Skatteetatens region øst.

(Kilde: Aftenposten 30. juni 2008/Arnfinn Mauren – Ålesund)

Tilbake