Stress under graviditet gir økt risiko for barneeksem

13.01.2015

Kvinner som opplever mye arbeidsrelatert stress under graviditeten har økt risiko for å få barn som utvikler barneeksem, viser dansk studie.

Bilde: Stress under graviditet gir økt risiko for barneeksem

Undersøkelsen er utført ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark. - Kvinner som hadde høy arbeidsbelastning og lav innflytelse på jobbhverdagen sin, hadde høyere risiko for å få barn som ved sjuårsalderen har utviklet barneeksem, sier førsteforfatter post.doc. Ann Dyreborg Larsen til Dagens Medisin.

Studien er publisert i Scandinavian Journal of Work Environment & Health.

Påvirker immunforsvaret

Man vet ikke nøyaktig hvordan stress påvirker utviklingen av barneeksem. - Det er blitt vist av andre forskere at stress påvirker utviklingen av immunforsvaret hos det ufødte barn. Man har for eksempel målt endringer i IgE i navlestrengsblod. Vi vet også at stress påvirker dannelsen av forskjellige hormoner i kroppen, for eksempel stresshormonet kortisol, som også kan påvirke immunforsvaret, sier forskeren, og legger til:

- Helt optimalt bør arbeidsplassen være innrettet slik at alle kan være der. Sykmelding bør være siste utvei. Min studie kan tyde på at man for noen kvinner bør senke kravene på arbeidsplassen og øke muligheten for innflytelse, nettopp for å unngå at den psykiske belastning blir for høy, sier Dyreborg Larsen.

Les hele saken og finn link til hele studien her.

Tilbake