Svineinfluensa og biologisk behandling

24.07.2009

24.juli 2009. Vi har mottatt henvendelser fra psoriasis- og artrittpasienter som går på biologisk behandling med ønske om råd i forhold til hvordan man skal forholde seg hvis man blir smittet av svineinfluensa.

Hudelege Helge Bengtsson ble kontaktet og her er hans råd:

De fleste som har influensavirus i kroppen - inkludert svineinfluensa - har kun få symptomer og behøver ikke slutte med biologiske preparater. Ved feber, påvirket allmenntilstand eller lungesymptomer bør biologisk behandling avbrytes.

Tilbake