Teledermatologi - En suksesshistorie fra Nederland – Norge har en lang vei å gå!

21.07.2008

Innføringen av teledermatologi i Nederland har vært en stor suksess, og det har gitt samfunnsmessige besparelser, forteller Bas Van Nispen fra KSYOS TeleMedical Centre i Amsterdam. I Norge har vi problemer med leveranser av programvare og utstyr,manglende politisk vilje og for lave takster.

Demografiske endringer krever forandring i måten helsevesenet til nå har fungert. Med en stadig eldre befolkning blir endringer i helsevesenet en nødvendighet, og bruk av telemedisin er en av metodene som benyttes.

Nederlandske KSYOS har utviklet og fått til daglig drift av teledermatologi-tjeneste mellom allmennlege og spesialist ved hjelp av såkalt store-and-forward med stillbilder. Dette forenkler arbeidet både for allmennlege og spesialist, og det gjør hverdagen enklere for pasientene.

- De erfaringene vi har gjort, er at telemedisin effektiviserer helsetjenesten ved bruk av teledermatologi. Dette er også den mest brukte telemedisinske tjenesten i Nederland så langt, forteller Bas Van Nispen.

 

Slipper unødvendige henvisninger.

Han forteller videre at det totale antallet henvisninger til spesialister i dermatologi har blitt redusert med 63 % siden systemet ble satt i daglig drift. Dermatologene sier at de slipper mange unødvendige henvisninger, og de kan nå konsentrere seg om de pasientene som virkelig trenger å komme til dem.

- Allmennlegene liker å jobbe med dette systemet og de liker læringseffekten og den kompetansehevingen det gir dem. De synes også at dette er en helt naturlig måte å jobbe på, sier Van Nispen.

Pasientene setter også pris på systemet, de setter pris på den nesten umiddelbare responsen. Dessuten sparer de reisekostnader og de taper ikke arbeidstid med teledermatologiske konsultasjoner. I og med at responstiden fra spesialiteten til allmennlegen er på kun 6 timer, gjør dette at det blir svært effektivt.

 

Rask stigning i antall konsultasjoner.

I snitt er det nå 50 teledermatologiske konsultasjoner hver dag. Totalt har det vært 15 000 konsultasjoner totalt siden tjenesten ble tatt i bruk. Bare i 2007 var det mer enn 7000 konsultasjoner og det er forventet at dette tallet vil stige til over 10 000 bare i 2008.

Det har vært 60 % økning av antallet telekonsultasjoner angående dermatologi, og dette er kostnadsbesparende for samfunnet. Spesialistene har en frist på to dager til å gi tilbakemelding til allmennlegene, men de bruker i snitt 6 timer på å gi tilbakemelding.

Status i Norge

Problemer med leveranser av programvare og utstyr – manglende politisk vilje og for lave takster.

Avdelingsoverlege ved hudavdelingen på Universitetssykehuset Nord-Norge(UNN), Dagfinn Moseng, kommer i en kommentar med en ganske nedslående situasjonsrapport fra Nord-Norge.

På grunn av leveranseproblemer fra Well Diagnostics, som er leverandør av utstyr og programvare, kunne man ikke benytte ”Store-and-forward-systemet” i mange måneder sist høst. I tillegg har det vært tekniske problemer hele tiden.

Det gjennomføres i dag ukentlige videokonferanser bare mellom UNN og Kirkenes.

Moseng mener de to store utfordringene framover er i første rekke å få til en økt politisk vilje til å satse på teledermatologi i Norge. I tillegg må takstene hudlegene mottar for denne type arbeid bli bedre, slik at hudlegene finner det interessant å stase på teledermatologi.

(Kilde- Nasjonalt senter for telemedisin – www.telemed.no)

Tilbake