Tid for å søke om støtte

06.06.2019

Har laget ditt en idé om noe dere har lyst til å gjøre? Da kan det lurt å finne ut om dette er noe dere kan søke om støtte til hos ExtraStiftelsen.

Bilde: Tid for å søke om støtte

Har dere ideer for å øke aktivitetsnivået og medlemstilbudet i lokallaget deres? Har du noen ønsker om en aktivitet du gjerne vil prøve ut? Ønsker dere arrangere helgetur i fjellheimen?

Eller har dere ideer til hva PEF og PEF-ung sentralt kan gjøre? Savner du noe fra oss som organisasjoner? 

Eller har du lyst til å gjøre noe, men vet ikke hva? Er svaret ja på et eller flere av disse spørsmålene ønsker vi at du at kontakt. 

ExtraExpress

Ved søknadsfristen i mai fikk vi innvilget tre ExtraExpress-søknader. ExtraExpress er en søknadsordning som støtter de små prosjektene med lokal forankring. Ordningen gir maksimalt 30.000 kroner i tilskudd.

I årets første runde fikk PEF Oppland penger til å arrangere møteplass og temakvelder for region Valdres. PEF Romerike fikk penger til bowling og klatrepark for barne- og ungdomsgruppa. Og PEF-ung Oslo fikk midler til sitt badeprosjekt, hvor målet er å tørre å bade i offentlighet.

Innvilgelsesprosenten var god i denne runden. Dette er tre veldig ulike søknader og prosjektbeskrivelser både i språk, lengde og omfang. Nå oppfordrer vi flere til å sende søknader til Extrastiftelsen, som nå heter Stiftelsen Dam.   

Helseprosjekt

Har dere behov for mange penger til større prosjekt, er det lurt å søke om milder gjennom Helseprosjektordningen. Dette er en større prosess enn ExtraExpress. Kontoret bistår så godt vi kan. Eksempler på tidligere innvilgede prosjekt er blant annet hudskoler, filmprosjektet "Under Huden", vinterleir og samlivskurs.   

Nytt navn synliggjør muligheter

I høst skifter ExtraStiftelsen navn til Stiftelsen Dam. Det er et akronym for deltakelse, aktivitet og mestring. Det er også en synliggjøring av hvilke områder stiftelsen selv definerer som viktige komponenter for god helse fysisk og / eller psykisk helse. Vi tror det er en styrke at nettopp disse områdene dras frem som helsefremmende. 

Navnet viser også til folkeventyret "Fuglen Dam som hjelper deg frem", og på den måten synliggjør hvilke muligheter som finnes i ordningene. 

Ikke innvilget?

Et avslag kan føles som et slag i fleisen, men det er ikke ment slik. Stiftelsen får uendelig mange søknader og MÅ avslå noen. Selv om Extrastiftelsen i 2018 fordelte svimlende 279 millioner kroner, er dette rett og slett ikke nok penger til å finansiere alle gode ideene og prosjektene det søkes penger om. At prosjekt ikke innvilges, betyr derfor ikke at prosjektideen er dårlig, og stiftelsen oppfordrer til å prøve igjen! Det gjør også vi!

Frist for å ta kontakt med Maren på kontoret er 1. september, men gjerne før! Endelig søknad må være ferdig senest 13. september kl 15.00 (15. september er en søndag).

Til informasjon har Maren fri hele juli er ikke tilgjengelig da. Høsten er også høysesong for kontoret, så jo tidligere prosessen starter jo bedre hjelp kan vi tilby.  

Tilbake