Tilbud om dobbeltmedlemskap i PEF og PEF-ung

04.01.2019

Under PEF-ungs landsmøte vedtok representantene å øke aldersgrensen organisasjonen jobber for fra 2019.

Bilde: Tilbud om dobbeltmedlemskap i PEF og PEF-ung

Endret aldersgrense

PEF-ung tilbyr nå medlemskap til alle som er til og med 30 år. Beslutningen er gjort etter at vi ved flere anledninger har fått tilbakemelding om at dere fortsatt har en tilhørighet til organisasjonen selv om alderen bikker 26. Dette er en prosess som har pågått og blitt utredet gjennom perioden 2016-2018. Ungdomsstyret har ønsket at endringen skal gjøres så rederlig og riktig som mulig overnfor moderorganisasjonene, og saken er derfor også blitt løftet frem for PEF sentralt ved ulike anledninger. 

Dobbeltmedlemskap

En konsekvens av dette er at vi fra 2019 tilbyr medlemsskap også til deg mellom 26 og 30 år. Som del av PEF-ungs alderssegment kan du nå velge å være medlem av PEF-ung, PEF eller BÅDE PEF og PEF-ung- dobbelt moro for en slikk og ingen ting!  Den nye medlemskategorien heter PEF & PEF-ung, og vil være tilgjengelig for nye medlemmer fra midten av januar. Ved å velge et dobbeltmedlemskap vil dere støtte arbeidet til begge organisasjonene. Begge organisasjonene vil få driftsstøtte på et høyere antall medlemmer og stemmene våre vil være sterkere når vi jobber interessepolitisk. Vi får større tyngde når vi jobber på vegne av deg og dine rettigheter!
Å velge et dobbeltmedlemskap vil derfor være å investere 30 kroner med meget god avkastning for hud- og artritt saken.  
 

Medlemskontingentene vil i 2019 være:

PEF-ung                               129,-
PEF & PEF-ung                    149,-
PEF                                       395,-

Vi håper du ønsker å være med styrke både PEF og PEF-ungs arbeid i 2019.

Ta kontakt per tlf: 23 37 62 40 eller e-post: post[at]pefnorge.no eller post[at]pef-ung.no for å endre din medlemskategori hos oss innen 14.01.2019.
Dersom du ikke kontakter oss vil medlemskapet i PEF videreføres.

Nytt medlem?

Dersom du ønsker å melde deg inn i PEF & PEF-ung som nytt medlem vil dette være mulig fra midten av januar gjennom nettsiden. 

Tilbake