Tilbud om fjerde dose

01.01.2022

Ifølge helsemyndighetene kan det være at personer med svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller bruk av immundempende legemidler kan ha behov for en fjerde dose med koronavaksinen.

Bilde: Tilbud om fjerde dose

Dette skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en veiledning som er blitt sendt til kommunene. 

FHI påpeker i veiledningen at personer med alvorlig svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller fordi de har mottatt immundempende medikamenter, generelt opplever å ha dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer.

Dessuten har de høyere risiko for å bli alvorlig syke hvis de blir smittet med koronaviruset, og de ble defor anbefalt en ekstra tredje vaksinedose i sin primærvaksinasjonsserie. Og for personer med alvorlig svekket immunforsvar som tidligere har mottatt tre doser som del av sin primærvaksinasjonsserie, vil oppfriskningsdosen bli deres dose nummer fire.

For mennesker med hudsykdommer og psoriasisartritt er det aktuelt å vurdere en fjerde dose for de som går på medikamentene som blir listet opp i denne oversikten.

Endring i intervall

På grunn av økt koronasmitte i samfunnet og dermed økt risiko for at personer i sårbare grupper smittes, åpner FHI opp for at intervall mellom tredje dose og fjerde dose kan reduseres ned til tre måneder for personer med alvorlig svekket immunforsvar som allerede har mottatt tre doser i primærvaksinasjonsserien.

FHI understreker at lenger intervall mellom dosene kan gi høyere og mer langvarig beskyttelse og at dette må vurderes opp mot behovet for raskere beskyttelse ved et kortere intervall. 

Dosering

Dosering ved vaksinering med oppfriskningsdose benyttes:

  • Comirnaty – full dose, 0,3 ml.  (Pfizer)
  • Spikevax – halv dose, 0,25 ml. (Moderna)

Foto: iStock

 

 

 

 

 

Tilbake