– Todelt helsevesen innenfor hud

08.06.2023

Seksjonsleder Jan Cezary Sitek på hudavdelingen på Rikshospitalet mener vi har et todelt helsevesen i Oslo innenfor hud. – Bærebjelken i samfunnet vårt sliter, sier han i Hud & Helse nr. 2 - 2023.

Bilde: – Todelt helsevesen innenfor hud
Seksjonslederen mener todelingen først og fremst skyldes at pasienter som skal ivaretas av det offentlige i Helse Sør-Øst, har mulighet til å få raskere behandling hos private aktører fordi de har helseforsikring eller kan betale mer.
 
Sitek mener også at pasienters behov for hudlegevurderinger i regi av det offentlige ikke står i samsvar med volumet av hudlegespesialister i Helse Sør-Øst.
 
– Ventelistene både hos avtalelegene og hos oss ved sykehuset er så lange at vi ikke lenger klarer å tilby et helsetilbud på et nivå pasientene fortjener og vi selv ønsker, sier  Jan Cezary Sitek.
 
Ifølge klinikkleder Morten Tandberg Eriksen ved Oslo universitetssykehus (OUS) kan det være utfordrende i perioder når flere legespesialister slutter samtidig.
 
– I perioder kan vi oppleve at flere slutter samtidig, og det kan gi oss en forbigående utfordring med å «fylle etter», slik Jan Cezary Sitek beskriver situasjonen på hudseksjonen nå. Men OUS har store fagmiljøer og vil alltid kunne ivareta pasientenes behov for kompetente fagfolk, sier klinikklederen.
 
Du kan lese hele saken i Hud & Helse nr. 2 - 2023 som sendes ut 8. juni.
 
I magasinet uttaler flere seg om saken som er hovedsaken i denne utgaven. Blant annet er det et intervu med Anita Tunold, direktør Aleris, som er den største private aktøren i norsk helse. Og helsepolitikerne Tone Wilhelmsen Trøen (Høyre), Cecilie Terese Myrseth (Arbeiderpartiet) og Bård Hoksrud (Fremskrittspartiet) forteller hva de mener om private helseaktører.  
 

Litt mer om innholdet i utgaven

I tillegg til hovedsaken om offentlig versus privat helsevesen, kan du lese en kommentar om vaksine mot helvetesild for eldre og immunsvekkede som har økt risiko for helvetesild. Det er Jens Vikse, lege i spesialisering i revmatologi ved Stavanger universitetssykehus som har skrevet kommentaren.

Hudsykepleier Astrid Blikstad ved Rikshospitalet skriver i sin spalte om kunstig intelligens (KI) eller artificial intelligence (AI).

«At kunstig intelligens preger mer og mer av vår hverdag vil jeg tørre å påstå, og det er noen aspekter som kunne vært interessant å utforske i denne spalten. For eksempel gjør denne typen teknologi seg til nytte innenfor behandling av
hudsykdommer?», spør hun.
 

Å leve med kronisk urtikaria

Denne utgaven av Hud & Helse inneholder også et intervju med Jeanett Paulsen. Hun forteller hvordan det er å leve med kronisk urtikaria.
 
– Nå er målet mitt å komme i kontakt med noen som forhåpentligvis har spesialkunnskap om sykdommen, og kan fortelle meg hva jeg kan gjøre for å bli friskere, sier hun.
 
Du kan også lese en sak om å være ensom i sin sykdom og hudkreft og psoriasis. Og bladet inneholder som vanlig egne forbundssider og PEF-ung-sider.
 

Digital utgave

Visste du at det også går an å lese Hud & Helse digitalt på nettsiden hudoghelse.no Den digitale utgaven av Hud & Helse nr. 2 – 2023 publiseres i midten av juni.

Ønsker du mer informasjon om Hud & Helse eller bli abonnent på magasinet? Les mer på hudoghelse.no

Bildet av Rikshospitalet er tatt av Oslo universitetssykehus. 

 

  

 
 
Tilbake