Tredobler pasientgebyr!

07.01.2009

Fra 1. januar 2009 tredobler Stortinget gebyret for dem som ikke møter til avtalt time på sykehusene. Gebyret øker fra 100 til 280 kroner. Gebyrøkningen var tidligere en mulighet for sykehusene, nå blir den pålagt. Økningen skal gi 20 millioner kroner i økt inntekt. Derfor er bevilgningene til sykehusene redusert med samme beløp for neste år.  

Tilbake