– Trygt å ta koronavaksine

25.06.2021

Ifølge hudlege og seniorforsker ved Rikshospitalet er det ingen grunn til å tro at hudpasienter som står på biologiske legemidler ikke opplever fullgod beskyttelse av koronavaksinen.

Bilde: – Trygt å ta koronavaksine

Nrk.no skrev nylig en sak om at folk med svekket immunforsvar ikke kan stole på at koronavaksinen gir dem fullgod beskyttelse. Dette gjaldt først og fremst organtransplanterte, men kan det også være tilfelle for personer med hudsykdommer og psoriasisartritt?

Olav Sundnes er hudlege og seniorforsker ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Han påpeker at pasientene som ble nevnt i saken på nrk.no var organtransplanterte som får tyngre og bredere immunsuppresjon (immundempende medisiner).

– Ikke noe problem

– For pasienter med hudsykdommer,som står på biologiske legemidler, har vi ingen grunn til å tro at dette skal være noe problem. De biologiske legemidlene som disse pasientene bruker, gir en veldig spesifikk effekt på immunsystemet og er derfor ikke så brede som de immundempende medisinene som benyttes til behandling av organtransplanterte, sier Sundnes.

Hudlegen påpeker at det likevel finnes unntak.

– Unntaket er immundempende legemidler som metotreksat, Sandimmun og kanskje også Olumiant (JAK-hemmer). For disse er det mulig at en får redusert vaksineeffekt, og det er noe forsking som tyder på det. Vi har derfor nå som anbefaling at vi forsøker – hvis det er mulig –  å ta en kort pause fra disse medisinene i forbindelse med koronavaksinering. Det er dog ikke slik at vi vet sikkert at en slik pause fører til bedring av vaksineeffekten. For organtransplanterte, samt også for noen hudpasienter med spesielt alvorlig sykdom, er det ikke mulig å ta slike pauser, og disse får vaksinen uten endring i medisinene.

Selv om legemiddelet metotreksat kan påvirke vaksineeffekten, understreker han at det fortsatt er usikkert i hvor stor grad den påvirker.

– Vi anbefaler likevel å ta en pause på et par uker før og etter vaksineringen. Men her er det viktig å rådføre seg med legen sin, for her er det ikke klare svar, forteller Sundnes.

Studier kommer

Ifølge nrk.no er det startet et forskningsprosjekt ved Rikshospitalet for å finne ut hvordan immundempende medisiner påvirker effekten av koronavaksinen. Sundnes forteller at han og hans forskningskolleger ikke har hatt kapasitet til å delta i denne forskningen med hudpasienter.

Vet man noe om det fra forskning på hudpasienter og koronavaksinene i andre land?

– Ut ifra kunnskapen vi har nå, har det ikke noe å si for hudpasienter som går på biologiske legemidler å ta koronavaksinen, bortsett fra medisinene jeg nevnte. Det er en del studier fra andre land på dette med delvis sprikende resultater, og det er derfor behov for mer forskning. Det vi dog kan si med rimelig sikkerhet er at det er helt trygt å ta vaksinen selv om en står på immundempende medisiner. Koronavaksinene er ikke-levende vaksiner i motsetning til for eksempel vannkoppvaksinen og vaksinen mot gulfeber. Levende vaksiner skal man ikke ta når man har nedsatt immunforsvar.

Han forteller at det vil komme mange studier fremover som der en har undersøkt effekten av koronavaksinen hos pasienter med nedsatt immunforsvar.  

– Vi tror at FHI etter hvert vil komme med retningslinjer for de som har hatt redusert effekt av koronavaksinen. Effekten vil bli testet ved å måle antistoffer i blodet, og de med lave verdier vil kanskje bli tilbudt en booster-dose.

Kan biologiske medisiner gi beskyttelse?

Kan det være mulig at immundempende medisiner kan beskytte deg mot å bli alvorlig syk, hvis du blir smittet av koronaviruset?

– Hovedproblemet hos de som blir alvorlig syke av koronaviruset er at immunsystemet løper løpsk. Det kan derfor faktisk være gunstig å stå på immundempende medisiner, men det finnes ikke klare data på det ennå. Det vi vet foreløpig er at behandling med kortison, som gir en bred immundempende effekt, kan redusere dødeligheten og er nå standardbehandling ved alvorlig koronasykdom.

Her finner du saken på nrk.no om koronavaksine for pasienter med immundempende medisiner

Foto: iStock

 

 

 

 

Tilbake