Underskriftskampanje mot fjerning av særfradrag

15.06.2010

Sammen med en rekke medlemsorganisasjoner og Unge Funksjonshemmede lanserte FFO mandag 14. juni underskriftskampanjen "Skal de syke ta regningen?"

Budskapet er at regjeringen ikke må fjerne særfradragsordningen for store sykdomsutgifter, slik en arbeidsgruppe har gått inn for. Underskriftskampanjen ber om at det istedet må sees på hvordan store sykdomsutgifter kan kompenseres på en bedre og mer rettferdig måte.

Sykdomsgrupper som vil bli særlig hardt rammet dersom forslaget gjennomføres, er blant annet personer med psoriasis, diabetes, revmatikere, astmatikere og allergikere, ms-rammede, personer med dårlig tannhelse samt hjerte- og lungesyke. FFO oppfordrer derfor flest mulig til å skrive under på underskriftskampanjen! 

Selve forslaget om å fjerne særfradrag for store sykdomsutgifter er nå sendt inn til høring, med høringsfrist 15. august. Både FFO og mange av FFOs medlemsorganisasjoner vil avgi høringsuttalelse i saken. Du kan lese rapporten der arbeidsgruppen går inn for å fjerne særfradragsordningen her.

Tilbake