Undersøkelse om Grunnstønadsordningen

03.11.2017

Mottar du Grunnstønad? Arbeids- og sosialdepartementet vil vite hvor fornøyd du er med ordningen.

Bilde: Undersøkelse om Grunnstønadsordningen

Rambøll Management Consulting og Proba Samfunnsanalyse gjennomfører på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet en gjennomgang av grunnstønadsordningen.

Den sentrale problemstillingen i prosjektet er å analysere og vurdere grunnstønadens innretting og resultatoppnåelse, med vekt på om dagens ordning er tilstrekkelig treffsikker og fleksibel i forhold til å fange opp de som har de største ekstrautgiftene.

Derfor ønsker Rambøll at du som mottar grunnstønad tar deg tid til å besvare undersøkelsen. 

Formålet med spørreundersøkelsen vil være å kartlegge hvor fornøyd du er med ordningen.

Her finner du undersøkelsen

Dersom du har spørsmål til undersøkelsen kan du ta kontakt med Kristian Roksvaag i Rambøll Management Consulting, tlf 41 44 27 71 eller epost krro@ramboll.com.

Det er fint om du kan svare på undersøkelsen innen 15.november.

Foto: iStock

 

 

 

Tilbake