Undersøkelse om korona og PsA

22.05.2020

I en internasjonal undersøkelse kan personer med psoriasisartritt svare på spørsmål om sykdommen og koronaviruset covid-19.

Bilde: Undersøkelse om korona og PsA

Flere organisasjoner som jobber for pasienter med spondyloartrittdiagnosene, som inkluderer pasienter med psoriasisartritt, ønsker å vite om sykdommen og behandlingen kan påvirke risikoen for at de får covid-19.

De ønsker også å få mer kunnskap om hvor alvorlig det er for denne pasientgruppen å få koronviruset.

Derfor har har Axial Spondyloarthritis International Federation (ASIF) og The Spondylitis Association of America (SAA) sammen med medisinsk ekspertise laget en internasjonal spørreundersøkelse for pasienter med de ulike spondyloartrittdiagnosene.

Spondyloartrittforbundet Norge (Spafo Norge) samarbeider med organisasjonene om undersøkelsen og har oversatt den til norsk.
 
Hvem kan delta i undersøkelsen:
  • Du må ha blitt diagnostisert med en av spondyloartrittdiagnosene hos en revmatolog.
  • Spondyloartrittdiagnosene er ankyloserende spondylitt (radiografisk aksial spondyloartritt/Bekhterevs sykdom), ikke-radiografisk aksial spondyloartritt, psoriasisartritt, udifferensiert spondyloartritt og reaktiv artritt.
  • Undersøkelsen inkluderer også de som har juvenil spondyloartritt, det som betegnes som spondylartropatier hos barn og unge.
  • Også de som har enteroartritt (Crohns sykdom og ulcerøs kolitt med betennelse i ledd) kan svare.
  • I den norske oversettelsen er enteroartritt spesifisert som artritt forbundet med inflammatorisk tarmsykdom.
  • Du trenger ikke å være medlem av en pasientorganisasjon for å delta.

På nettsiden til Spafo Norge kan du lese mer om undersøkelsen

Her kan du delta i undersøkelsen

 

 

 

Tilbake