Usikker effekt av trening i varmtvann

03.06.2015

Det er vanskelig i si om trening i varmtvannsbasseng reduserer sykefraværet. Dokumentasjonen er begrenset og av lav kvalitet viser ny oppsummering fra Kunnskapssenteret.

Bilde: Usikker effekt av trening i varmtvann

Det er vanskelig i si om trening i varmtvannsbasseng reduserer sykefraværet. Dokumentasjonen er begrenset og av lav kvalitet viser ny oppsummering fra Kunnskapssenteret.

Trening i varmtvannsbasseng er et behandlingsalternativ for personer med muskel- og skjelettlidelser. Kunnskapssenteret har utarbeidet en systematisk oversikt på oppdrag fra Norsk Revmatikerforbund om effekt av trening varmtvannsbasseng på egenmeldt sykefravær.

- Vi inkluderte to kontrollerte studier, og vi vurderer dokumentasjonen til å være av lav kvalitet, sier Hilde Tinderholt Myrhaug, prosjektleder og forsker ved Kunnskapssenteret.

Varmtvannstrening brukes blant annet av personer med den revmatiske sykdommen psoriasisgikt, som er en av tre diagnosegrupper i Psoriasis- og eksemforbundet.

Les hele saken på kunnskapssenteret.no.

 

Tilbake